Vargjakt i Dalarna och Gävleborg
  • Sunne Jaktmässa

Vargjakt i Dalarna och Gävleborg

Kammarrätten upphäver inhibitionen

AktuelltPublicerad: 2015-12-29 15:44

Kammarrätten i Sundsvall upphäver inhibitionen, alltså stoppet i vargjakten. Därmed är det klartecken för jakt i Dalarna och Gävleborg.

Kammarrätten fattade sitt beslut på drygt ett dygn. Vargvännerna har nu möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Men i nuläget är det klart med vargjakt i Dalarna och Gävleborg från och med lördag. 
Kammarrätten har inte avgjort frågan slutgiltigt. Jakten kan därför avbrytas om rätten tycker att någon part anför tillräckligt bra skäl för ett jaktstopp.

Jakten hotar inte gynnsam bevarandestatus
Kammarrätten gör bedömningen så här långt att den begränsade jakt som beslutats inte hotar vargstammens gynnsamma  bevarandestatus. Rätten finner dessutom att jakten ej gäller vargindivider av särskilt högt genetiskt värde.
Därför kan den beslutade jakten inte anses ha så ingripande effekter att beviskraven för att inhibera jakten ska sättas lägre än vad som annars är fallet, konstaterar kammarrätten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster