Viltmaten på väg att ta slut
  • Pinewood

Viltmaten på väg att ta slut

Skogsvårdsstyrelsen vill minska viltstammarna

AktuelltPublicerad: 2016-04-04 09:30

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kronoberg anser att viltstammarna måste minskas eftersom viltmaten i skogen håller på att ta slut.

Bakgrunden är bland annat att de ungskogar som bildades efter stormen Gudrun håller på att växa upp och därmed oanvändbara som viltfoderkälla. Det innebär att ungskogsarealen i delar av länet minskar med mer än 80 procent.

Viltstammarna måste minska
Skogsvårdsstyrelsen bedömer att det redan i dag är ett hårt betestryck, framför allt på tall, vilket inte blir bättre när ungskogarna minskar. Dessutom är betningen på lövsly så hårt att rönn, sälg, asp och ek har svårt att komma upp
- Det måste sättas betydligt mer tall samtidigt som älg- och rådjursstammarna måste minska, säger Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen, i ett gemensamt pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons Swedteam juli okt 17
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB