Jämtlands licensjakt på lodjur prövas ej
  • Aimpoint AB

Jämtlands licensjakt på lodjur prövas ej

LodjurPublicerad: 2017-03-15 15:00

Förvaltningsrätten i Luleå avskriver även överklagan mot licensjakt på lodjur när det gäller Jämtland.

Tre organisationer och en privatperson överklagade länsstyrelsens beslut om licensjakt på 27 lodjur. Privatpersonen hade ingen laglig talerätt och Förvaltningsrätten avvisar därför personens överklagan.
Förvaltningsrätten konstaterar att licensjakten redan är avlyst eftersom samtliga lodjur i licensjaktskvoten har fällts och skriver följande i domen:
”Frågan i målet har därmed förfallit och förvaltningsrätten bedömer att det inte framkommit sådana omständigheter som innebär att det finns ett befogat intresse av att ändå pröva målet i sak. Målet ska därför avskrivas från vidare handläggning.”

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB