FOTO: LEIF INGVARSSON/MOSTPHOTOS Det beviljade tillståndet för skyddsjakt gäller storskarv och har utfärdats bland annat för att freda ål- och abborrebestånden.

1 727 skarvar skjutna vid skyddsjakt i Stockholms skärgård

Skyddsjakten på skarv i Stockholms län är lyckosam. Av de 2 300 fåglar som får skjutas återstår 573, under olika jaktperioder, till och med den 31 mars 2026.

Tidigare i år fattade länsstyrelsen i Stockholm beslut om att 2 300 skarvar får fällas från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2026.

Klippor och skär

Jakten får enligt beslutet bedrivas av personer som har licens för yrkesfiske och jakträttsinnehavare. Dessutom får jakten, med stöd av 47 § första stycket i jaktförordningen, även bedrivas ”av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen”.

Hittills har 1 727 skarvar fällts enligt inrapporteringen.

Här kan du läsa mer om jakten i länsstyrelsens beslut.