Göte Sundström fällde en 26-taggare.
Göte Sundström fällde en 26-taggare.

26-taggare på 280 kilo

Det här är den största älgtjur som har skjutits i Norrbottens kustland under höstens jakt. 26-taggaren vägde cirka 280 kilo och var sju år gammal. Skytten är Göte Sundström från Ökvatten, Töre. Älgen sköts efter fast ståndarbete för den fyraårige gråhunden SJCH Alviksträsks Barr. Flera älgar har skjutits för hunden.

Det här är den största älgtjur som har skjutits i Norrbottens kustland under höstens jakt.

26-taggaren vägde cirka 280 kilo och var sju år gammal.

Skytten är Göte Sundström från Ökvatten, Töre.

Älgen sköts efter fast ståndarbete för den fyraårige gråhunden SJCH Alviksträsks Barr. Flera älgar har skjutits för hunden.