Kravet på 6 000 hektar för jakt med A-licens på en vuxen älg är en oskälig höjning, tycker Sven-Olof Sandberg, Skånes JRF-bas. Tidigare krävdes 1 600 hektar.
Foto: Mostphotos/JRF Kravet på 6 000 hektar för jakt med A-licens på en vuxen älg är en oskälig höjning, tycker Sven-Olof Sandberg, Skånes JRF-bas. Tidigare krävdes 1 600 hektar.

6 000 hektar krävs för jakt på vuxen älg

Det krävs 6 000 hektar för att få A-licens på en vuxen älg i mellersta och södra Skåne kommande jaktsäsong. Det är en höjning med flera hundra procent jämfört med arealtalet för den senaste treårsperioden och sannolikt Sverigerekord.

Det är älgförvaltningsgruppen i mellersta och södra Skåne som föreslagit de nya arealtalen. Avskjutningen har gått ned under de senaste åren. Därför har länsstyrelsen också beslutat i enlighet med förslaget, det vill säga höjt arealtalet för kalv från tidigare 300 till 700 hektar. För licens på en vuxen älg har kravet höjts från 1 600 till 6 000 hektar.

”Ett sätt att få upp älgstammen”
– Det är ett sätt att få upp älgstammen i framför allt mellersta Skåne, säger vilthandläggare Mikael Bengtsson på länsstyrelsen i Skåne.
Svensk Naturförvaltning har på grundval av älgobs, avskjutning och de inventeringar som är gjorda uppskattat älgstammen i området till bara 1,4 älgar per 1 000 hektar.

Gäller endast en säsong
– De nya arealtalen gäller endast för den kommande jaktsäsongen. Sedan ska vi göra en ny utvärdering för att se om vi fått någon effekt, förklarar Mikael Bengtsson.
Under tiden tvingas länsstyrelsen i Skåne nu avregistrera de A-licensområden som inte uppfyller de nya kraven, eller alternativt sänka tilldelningen från vuxen älg till kalv.

JRF-representant reserverade sig
Beslutet i älgförvaltningsgruppen om kraftigt höjda arealtal var inte enhälligt. Jägarnas Riksförbunds representant, Per-Håkan Holmqvist från Vellinge, reserverade sig mot beslutet.
– Även om älgstammen minskar i Skåne är den här kraftiga höjningen inte rimlig, säger han.
– Från början var förslaget att höja arealtalet för vuxen älg till 2 000 hektar och det kunde jag köpa eftersom det fanns farhågor för att jaktlag skulle bryta sig ur befintliga älgskötselområden och i stället bilda egna A-licensområden för att få en högre tilldelning än vad vi ville ge skötselområdena. Men 6 000 hektar för vuxen älg känns väl magstarkt, tycker Per-Håkan Holmqvist.

Oskäligt, enligt länsbasen
Sven-Olof Sandberg, ordförande i Jägarnas riksförbunds Skåne-distrikt, tycker också att höjningen är oskälig.
– Det som förvånar mig allra mest är att markägarrepresentanterna i älgförvaltningsgruppen ställt sig bakom det här förslaget, säger han.
I angränsande mellersta norra älgförvaltningsområdet i Skåne är arealtalen inför höstens älgjakt 300 hektar för kalv och 1 200 hektar för vuxen älg.