Foto: Shutterstock Afrikansk svinpest - nu finns den fruktade smittan i Sverige.

Afrikansk svinpest upptäckt i Sverige

Det var afrikansk svinpest. Ett dött vildsvin som påträffats sydost om Fagersta bar på den dödliga virussjukdomen som drabbar vildsvin och grisar och tills nu hållits utanför Sverige.

Jakt & Jägare har rapporterat om turerna kring de döda vildsvinen i Fagerstatrakten i Västmanlands län.

Nu har labbsvaren kommit och de visar att ett av de döda djuren som prover tagits från är smittat av afrikansk svinpest. Jordbruksverket går ut med information och i ett pressmeddelande kommenterar Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket, situationen:

Sätter i verket

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket, säger hon.

Tillsammans med Jägarnas Riksförbund och övriga jägarorganisationer kommer de ansvariga myndigheterna nu, som en första åtgärd, att försöka klarlägga hur stort det drabbade området är.

”Långväga hopp”

– I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstal, SVA.