Cirka hälften av reviren är besatta och det ser ut att bli ett starkt tillväxtår för Sveriges kungsörnar med fler lyckade häckningar.
Foto: Mostphotos Cirka hälften av reviren är besatta och det ser ut att bli ett starkt tillväxtår för Sveriges kungsörnar med fler lyckade häckningar.

Allt fler kungsörnar i Sverige

Sverige kommer sannolikt att få fler kungsörnar. Detta enligt en norsk räkningsmetod som nu börjat tillämpas i Sverige. Metoden visar att det nu är ett ”örnår” med fler häckningar än tidigare

Enligt mätmetoden ser det nu även ut att bli fler lyckade häckningar för kungsörnen. I stället för att som tidigare kontrollera alla de 250 revir som finns i Sverige, intensivinventeras istället specifika områden. Sedan används data från dessa områden och det görs en uträkning för hela landet.
Två platser i Norrbotten, en i Västerbotten och en i Dalarna är utvalda områden.
– Man gör en vågkontroll, där det handlar om att titta på i vilka hemområden det finns vuxna par i, säger Alexander Winiger, ansvarig för rovdjursfrågor på länsstyrelsen Norrbotten, till P4 Norrbotten.

Bra tillgång på gnagare
Det görs även en sommarkontroll för att kontrollera hur många ungar som kläckts.
Förra året var mindre bra för kungsörnarna, men i år ser det bättre ut. Tillgången på gnagare kan vara en av anledningarna till att mellan 40 till 60 procent av reviren nu är besatta.