Foto: Shutterstock Syftet med vildsvinsappen är bland annat att samordna information kring vildsvin i Halland.

App ska effektivisera vildsvinsjakten i Halland

För att öka avskjutningen av vildsvin och förenkla hanteringen kring vildsvinskött i Halland ska en ny app byggas.

Förhoppningen med vildsvinsappen är att den ska stärka samarbetet mellan jägare och vilthanteringsanläggningarna och i förlängningen bidra till färre skador på växande gröda.

Informationen är utspridd

– Det finns en efterfrågan på samordning av information kring vildsvin. I dag finns det väldigt mycket information att hitta, men informationen finns utspridd på många olika ställen. Det finns också ett tomrum kring hanteringen av vildsvinskött och vad som når vilthanteringsanläggningarna. Här kan vi fylla en lucka, säger Håkan Cajander i ett pressmeddelande.

Han är projektledare vid Hushållningssällskapet Halland som tillsammans med Ahla Mossens Vilthägn, länsstyrelsen i Hallands län och Jägareförbundet Halland ska skapa appen.

Viktigt att dokumentera skador

Inom projektet, som pågår till december 2024, ska det också tas fram underlag för hur uppsamlingsplatser för skjutna vildsvin kan utformas och placeras i Halland.

Dessutom ska man hitta nya sätt att dokumentera viltskador med hjälp av drönare.

– För att lantbrukaren ska kunna få någon ersättning för viltskador krävs dokumentation och då tror vi att drönaren kan vara ett bra verktyg, förklarar Håkan Cajander.