Foto: Mostphotos Vägar och andra hinder försvårar återetableringen av de stora gräsätare som tidigare fanns i Centraleuropa. "För arter som rör sig över stora ytor kan sådana hinder försvåra ett långsikt bevarande. Det gäller vardagliga rörelser men också säsongsmässiga vandringar", säger Wiebke Neumann, SLU.

Återetablering: Älg och visent syns i Tyskland

Centraleuropa kan återigen hysa både visenter och älg på platser där de stora gräsätarna trängts undan av mänsklig aktivitet. Ett exempel är Tyskland där båda arterna uppträder sporadiskt.

Det är en färsk studie, ledd av forskare vid Humboldtuniversitetet i Berlin i samarbete med kollegor från bland annat Sverige lantbruksuniversitet, SLU, som pekar på att älg och visent är möjliga att återetablera på kontinenten, till exempel i Tyskland.

Ekologisk vinkel

För att komma till sina slutsatser har forskarna sammanställt den hittills största datamängden om förekomsten av de båda arterna i Centraleuropa. Sedan analyserades uppgifterna i så kallade livsmiljömodeller för att kartlägga hur lämpliga de olika livsmiljöerna är utifrån en ekologisk synvinkel.

– Vi hittade flera områden som har ekologiskt lämpliga livsmiljöer för båda dessa arter, trots att Centraleuropa är så pass tätbefolkat, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU och medförfattare till studien.

De stora hoten mot en återetablering är bland annat att landskapet fragmenteras av motorvägar, stängsel och andra hinder som stoppar djurens rörelser.

Samma rutter

Bland annat i Sverige har forskarna studerat hur älgtjurarna väljer samma vandringsrutter år efter år då de tar sig till platsen för brunst. Då uppstår problem om till exempel en nyanlagd väg hindrar vandringen.

Många hinder kan dock byggas bort med broar och tunnlar. Men det är inte tillräckligt med en lämplig livsmiljö och neutraliserade hinder för att djuren ska återvända till sina tidigare marker.

”Social acceptans”

– I slutändan kommer den sociala acceptansen av arten vara avgörande för om en återkomst av älg och visent är möjlig till Centraleuropa. Det kan bli en politisk fråga. Till vilka områden kommer vi människor tillåta dem att återvända och hur kommer vi hantera de konflikter som kan uppstå i samband med till exempel skogsbruk? Det är frågor som måste hanteras, säger Wiebke Neumann.