Avgörande om Tossåsenmodellen

I slutet av februari fattar länsstyrelsen beslut om framtiden för den så omtvistade jaktmodellen som har varit i bruk i Tossåsen.
Modellen innebär att de boende i Tossåsens sameby har ansvarat för administration och försäljning av jaktkort för småviltsjakt i fjällen.

De själva säger att de är nöjda med modellen och att de tycker att renarna påverkats positivt. Slaktvikten på renarna har varit högre och det sägs bero på att de stressas mindre av ripjägare.

Länsstyrelsen är också nöjd med modellen. Däremot har Svenska jägareförbundet varit kritiska.

Två gånger tidigare har utvärderingar skett om jaktmodellen, då jägare och renskötare fått säga sin mening.

En tredje utvärdering håller på att sammanställas nu och då får fler intresseorganisationer yttra sig.

Bergs kommun, där Tossåsens sameby ingår, anser att det är mycket viktigt att både rennäringen och den lokala turismnäringen visas hänsyn när framtiden för fjälljakten fastställs.

”Stort ansvar på länsstyrelsen”

– Det vilar ett stort ansvar på länsstyrelsen och rennäringsdelegationen när beslut om framtiden ska tas. Här krävs klokskap och en samsyn på jaktens utövning från alla berörda parter. Rennäringen och turistnäringen är viktiga näringar i kommunen. Det krävs lösningar där båda kan utvecklas positivt, skriver kanslichefen Per-Erik Wåglin i det yttrande som kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde tidigare i veckan.

En av dem som är missnöjda med Tossåsenmodellen är ägarna till Gräftåvallens stugby. Beläggningen i stugbyn har minskat. Tidigare har grupper kunnat boka både helpension och jaktledare, men eftersom man inte längre kan jaga i närheten kommer inga sådana förfrågningar.