Foto: Arkiv Lodjursstammen har vuxit sig stark, så stark att Naturvårdsverket överlåter besluten om licensjakt till länsstyrelserna.

Beslut om licensjakt på lodjur delegeras till länsstyrelserna

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna. ”Väntat och positivt, nu återstår att man tidigarelägger jaktstarten till senast den 1 februari”, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Det är årets inventering av lodjur som lagt grunden till Naturvårdsverkets beslut att överlåta möjligheten att bestämma om licensjakt på lodjur till samtliga länsstyrelser utom länsstyrelsen på Gotland.

Uppnår referensvärde

När referensvärdet är uppnått i rovdjursförvaltningsområdena – norra, mellersta och södra – kan Naturvårdsverket överlåta beslut om skyddsjakt på lodjur till samtliga länsstyrelser.

Inventeringen visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. En nivå som med marginal överstiger referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 879 individer.

– Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Han tillägger:

– Vi har beaktat lodjursstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till det här beslutet.

Välkommet besked

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, välkomnar beskedet.

– Det var väntat och positivt att Naturvårdsverket tar det här beslutet när målen om bevarandestatus har uppnåtts med råge.

– Hoppas att länsstyrelserna fattar kloka beslut.

Nu efterlyser Jens Gustafsson att också jakttiderna ändras.

– Att man tidigarelägger starten till senast den 1 februari. Särskilt i södra Sverige är det nödvändigt. Det behövs en jättelång jaktsäsong så att jägarna kan utnyttja spårsnön när den kommer.