Med en vargstam på 350 individer och en ökningstakt på 16 procent innebär det att Svertige 2019 kommer att ha 1 400 vargar, varnar Svenljungagruppen.
Foto: Shutterstock.com Med en vargstam på 350 individer och en ökningstakt på 16 procent innebär det att Svertige 2019 kommer att ha 1 400 vargar, varnar Svenljungagruppen.

Bildspel förklarar eftersöksbojkotten

Jägargruppen från Svenljunga, som dragit igång eftersöksbojkotten av trafikskadat vilt, har tagit fram ett bildspel. Där förklaras varför de säger nej till eftersök i protest mot den förda vargpolitiken. Med hjälp av en rad bilder och korta informativa texter går gruppen punkt för punkt igenom den svenska vargpolitiken och dess konsekvenser.

Med staplar och diagram visar de på en del av de vanligaste felen och missförstånden som ofta dyker upp i massmedia och hos bevarandesidan.
Ett exempel är hur stor vargstammen är idag. Gång på gång används siffror på 200-210 vargar när det gäller dagens vargstam, trots att den verkliga siffran enligt forskarna är cirka 350 individer.
Vidare visar Svenljungagruppen med hjälp av staplar hur den kraftiga föryngringen kommer att få vargstammen att skjuta i höjden inom några år.

1 400 vargar om sju år
Med en vargstam på 350 individer och en ökningstakt på 16 procent innebär det att vi 2019 kommer att ha 1 400 vargar i landet. Om ökningstakten däremot landar på höga 40 procent kommer Sverige att ha 5 500 vargar om sju år.
På bevarandesidan hävdas att ”vildmarksturism” kan bli en stor inkomstkälla i de vargtäta länen. I bildspelet visas att kostnaderna för vargen vida överstiger eventuella intäkter från så kallad rovdjursturism. 
Jakten 1 500 gånger större än rovdjursturism
Räknat i pengar är dagens jaktnäring, som omsätter cirka tre miljarder kronor, 1 500 gånger större än rovdjursturismen.
Gruppen har också räknat på vad de sjunkande fastighetspriserna i varglänen kostar fastighetsägarna. Varje varg innebär då 47 miljoner kronor bara i sänkta fastighetsvärden.
Svenljungagruppen säger dock inte blankt nej till varg. Men de anser att regeringen ska hålla sig till riksdagsbeslutet från 2009 om max 210 vargar. Det antalet anser man kan vara hanterbart.

Ökade krav på nollvision
Fortsätter dagens politik med en ohämmad vargtillväxt kommer kraven på noll antal vargar att växa sig allt starkare på landsbygden i takt med att vargstammen ökar, skriver gruppen.
Enligt Kjell Lennartsson, en av initiativtagarna, har bildspelet tagits fram för att användas i diskussionerna med politiker och tjänstemän för att snabbt och enkelt kunna förklara vad dagens vargpolitik innebär.

Beslutsfattare med kunskapsluckor
För även bland politiker och tjänstemän finns ofta stora kunskapsluckor.
– När vi träffade representanter från Naturvårdsverket i förra veckan blev de mycket förvånade över hur stor och viktig jakten är som en grön näring. Jakten omsätter tre miljarder kronor per år, kommenterar Kjell Lennartsson.
Gruppen kommer så småningom att ta fram ett nytt bildspel som det ska bli möjligt att länka till för var och en.
Enligt Kjell Lennartsson fortsätter eftersöksbojkotten att sprida sig och fler hundklubbar har anslutit sig.

Hoppas på kortvarig bojkott
– Vi hoppas bojkotten ska bli så kortvarig som möjligt och att vi kan nå en överenskommelse på cirka 210 vargar som alla kan acceptera så skadade djur inte behöver lida, säger Kjell Lennartsson.

Fotnot: Bildspelet används än så länge för internt bruk vid till exempel uppvaktningar av beslutsfattare och Jakt & Jägare kan inte lägga ut filen för nedladdning av upphovsrättsskäl. Men Svenljungagruppen planerar att göra en ny version, som kan laddas ned av alla.