Lyckad björnjakt i Orsa Finnmark för två år sedan. Nu är frågan om vilken tilldelning det bör vara i årets björnjakt. Jägarna kämpar även i år för att få en kvot på 35 björnar. Men länsstyrelsen föreslår samma kvot som de gjorde förra året – 27 björnar.
Foto: Ove Nyström Lyckad björnjakt i Orsa Finnmark för två år sedan. Nu är frågan om vilken tilldelning det bör vara i årets björnjakt. Jägarna kämpar även i år för att få en kvot på 35 björnar. Men länsstyrelsen föreslår samma kvot som de gjorde förra året – 27 björnar.

Bråk om Dalarnas björnkvot

35 björnar säger bland andra jägarna i Dalarna.
27 björnar säger länsstyrelsen, fågelskådarna och rovdjursföreningen.
Frågan om hur många björna som bör få fällas i Dalarna i augusti har splittrat den regionala rovdjursgruppen.

Det var den 25 maj som den regionala rovdjursgruppen för Dalarna höll ett sammanträde i Falun. På dagordningen stod bland annat vilken björnkvot den rådgivande gruppen skulle förorda.

Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet lämnade förslag på 35 björnar, samma som förra året. Länsstyrelsens förslag är att även i år förorda jakt på 27 björnar.

Vid omröstningen visade sig att det var länsstyrelsen, rovdjursföreningen och ornitologiska förening som tyckte 27 björnar skulle få skjutas. Övriga organisationer och föreningar var överens om 35 björnar.

Björnforskarnas önskemål?

Länsstyrelsens representant påpekade att de var björnforskarna som hade önskemål att det under en femårsperiod skulle vara en jämn avskjutning för lättare kunna beräkna vilken betydelse jakten har på björnstammen, något som gäller hela landet. Björnforskare Sven Brunberg säger till Jakt & Jägare att länsstyrelser ofta ställer frågor om björnar.

– Vi svarar så gott vi kan på dessa frågor. Vi inom det Skandinaviska björnprojektet har inget med förvaltningen av björnstammen att göra, däremot svara vi på länsstyrelsens frågor.

Rovdjursföreningens representant i rovdjursgruppen Anders Bjärvall säger att han stödde länsstyrelsens linje på grund av björnforskningens önskemål.

Han tycker att det är upp till länsstyrelsen att kontrollera att uppgiften om björnforskningens önskemål är sanningsenliga.

Vill ha längre björnjakt

En annan fråga som diskuterades var hur länge björnjakten ska pågå. De två jägarorganisationerna vill ha björnjakten till och med den sista oktober. Länsstyrelsen fram till den 15 oktober.

Gunnar Håkansson representerar Jägarnas Riksförbund i den regionala rovdjursgruppen. Han anser att det finns goda skäl att jakten ska få pågå till den sista oktober om inte tilldelningen är skjuten innan dess.

– Klimatförändringarna har gjort att björnarna gåt senare och senare går i ide, kommenterar Gunnar Håkansson.

– I fjol var en björnhona med årsungar synlig dagarna före jul, tillägger han.

Gunnar Håkansson ser ingen orsak till att inte utnyttja så lång jakttid som är möjlig för att få en lugn björnjakt.

Slöseri med tid

Han är inte ensam i Dalarnas regionala rovdjursgrupp om att tycka att arbetet i gruppen börjar bli slöseri med tid.

– Varför ska vi sitta och diskutera frågor när ändå länsstyrelsen inte lyssnar utan tar egna beslut? undrar Gunnar Håkansson, som nu funderar på att hoppa av från rovdjursgruppen.

Stig-Åke Svensson, miljödirektör för länsstyrelsen i Dalarna, tycker ändå att rovdjursgruppen fyller ett viktigt syfte.

– Det senaste mötet gick mycket ut på att informera och ge historik för de nyinvalda representanterna, säger miljödirektören.

Rovdjursgruppen är bara rådgivande och Stig-Åke Svensson hoppas att alla nuvarande ledamöter i gruppen har förstått detta.