Cirka 12 miljoner kubikmeter skog föll i stormen

Jägare, skogsägare och allmänheten varnas för att det är livsfarligt att visats i de stormfällda skogarna. Omkring 12 miljoner kubikmeter skog beräknas ha fallit i januaristormen. Sedan stormen 1969 är det bara stormen Gudrun som orsakat större skador i skogen. Mycket av den stormfällda skogen ligger i områden som redan riskerar omfattande angrepp från granbarkborre.

Det visar den sammanställning som Skogsstyrelsen genomfört under dagen med hjälp av skaderapportering från Skogsstyrelsens distrikt.

Även om januaristormen orsakat betydligt mindre skador på skogen än stormen Gudrun, då omkring 75 miljoner kubikmeter skog skadades, är det geografiska område som drabbats större. Stormskadorna finns över hela Götaland med en koncentration till området kring Mariestad, den västra delen av Östergötland och det inre Småland.?

Förvärrad situation

En stor del av de skadade träden finns därmed i det område om drabbades värst av stormen Gudrun för två år sedan. Årets stormskador förvärrar därför ytterligare den redan pressade situationen med omfattande granbarkborreangrepp i Götaland.

– Att ta hand om det stormfällda virket blir ett stort arbete under stark tidspress eftersom granbarkborren börjar svärma redan i maj, säger Magnus Fridh, chef på Skogsstyrelsens analysenhet.?Skogsstyrelsen uppmanar också allmänhet och skogsägare att inte vistas i områden med stormfälld skog på grund av risk för livshotande skador.