Björnspillningsproven skickas till Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av björninventeringen.
Foto: Shutterstock Björnspillningsproven skickas till Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av björninventeringen.

Dags för björninventering i Norrbotten

Årets björninventering kommer att äga rum i Norrbottens län, mellan den 21 augusti och 31 oktober. Det blir tredje gången som björnstammen inventeras i länet. Och på länsstyrelsen är förberedelserna redan i full gång.

Det har gått fem år sedan björnstammen i Norrbottens län inventerades senast. Då beräknades antalet björnar i länet vara 506.
I år är förhoppningen att få in fler prover och täcka en ännu större yta av länet än 2016, till exempel i områden där det inte är lika tätt med skogsbilvägar.
För att inventeringen ska lyckas behövs allmänhetens hjälp.
– Vi hoppas att många vill hjälpa till och samla in björnspillning i höst. Alla som vistas ute i naturen kan vara med, säger Rebecca Forsberg, länsstyrelsens projektledare för björnspillningsinventeringen, i ett pressmeddelande.

Provtagnings-kit på utlämningsställen
Länsstyrelsen kommer att skicka ut provtagnings-kit till alla jaktlag och samebyar. Det kommer också att finnas kit att hämta på ett 60-tal utlämningsställen, bland annat bensinstationer, affärer, skjutbanor och liknande.
Om man hittar björnspillning men inte har med sig något provtagnings-kit går det att använda något annat.
– Ta med dig lite spillning i en ren påse, till exempel en hundbajspåse. Notera datum och fyndplatsens koordinater. Sedan kan du hämta ett provtagnings-kit när du har möjlighet, tipsar Rebecca Forsberg.
Björnspillningsproven skickas till Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av björninventeringen. Där registreras och analyseras spillningarna. Naturhistoriska riksmuseet kommer också löpande att publicera kartor över inskickade prov.