Dalarna har skyddsjakt på eget initiativ

Länsstyrelsen i Dalarna tar nu möjligheten att besluta om skyddsjakt på eget initiativ utan att någon skyddsjaktsansökan först kommit in. Beslutet gäller en varg som befinner sig kring Långfjället i Idretrakten och som river renar för Idre sameby.

För en vecka sedan kom nya regler från Naturvårdsverket kring beslutsgången för skyddsjakt på varg. Från och med i år får länsstyrelserna ta egna beslut när det gäller skyddsjakt i akuta lägen. Länsstyrelsen behöver inte vänta in en ansökan om skyddsjakt.

I dag utnyttjar länsstyrelsen i Dalarna den möjligheten och beslutar att en varg i Idreområdet ska avlivas med hjälp av skyddsjakt.
Risk för fortsatta skador
Den rådande rovdjurspolitiken säger att varg inte får förekomma i renskötselområde. I fallet med Idrevargen är risken för fortsatta skador på rennäringen stor och det är också svårt att ta till förebyggande åtgärder. Enligt länsstyrelsen är skyddsjakt därför det enda alternativet.
Skyddsjakten får påbörjas när det finns tillräckligt med snö så att det är lätt att spåra vargen. Sedan har man fram till den 26 januari på sig att hitta och fälla vargen.
Egen personal jagar
Det är länsstyrelsens egen personal och personer som myndigheten utser som får utföra jakten. Dessutom får motorfordon och helikopter användas, eftersom det handlar om skyddsjakt.
När vargen fällts ska den skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion. Därefter tillfaller vargens kropp Naturhistoriska Riksmuseet.