Dalarna överklagar stoppad vargjakt

Det beslut om skyddsjakt på en fårdräpande varg i Hedby utanför Djura som länsstyrelsen beslutade om 27 oktober överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. Efter deras beslut om inhibering överklagar nu länsstyrelsen i Dalarna inhiberingen till kammarrätten i Sundsvall.

En inhibering innebär att jakten stoppas tillfälligt i avvaktan på ett avgörande beslut. Jakten på vargen skulle ha fått pågå till den 12 november.
– Tre angrepp har redan skett och vår uppfattning är att vi fattade rätt beslut i oktober, säger Jonas Bergman på länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande.

”Det sista alternativet”
Skyddsjakt är det sista alternativet när andra lämpliga åtgärder är prövade och används för att förebygga allvarlig skada i framtiden.
– Vi är också av uppfattningen att gynnsam bevarandestatus inte är hotad genom detta beslut, tillägger Jonas Bergman, funktionssamordnare på länsstyrelsen Dalarna.