Dalarnas björnkvot ökad med tre djur

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att 38 björnar får fällas i årets licensjakt. Det är tre fler än förra året. Av de 38 björnarna i årets jakt är fem vikta för renskötselområdet.

När det gäller de 33 björnarna i övriga länet blir jakten avlyst i delområde 2a när 22 björnar fällts.
De återstående elva björnarna kan därefter fällas i ett delområde som kallas 2b.
I den nordöstra delen av länet är björnstammen som tätast och bedöms därför tåla en högre avskjutning.
Länsstyrelsen rekommenderar att hundar inte byts under jakt på en och samma björn och under en och samma dag. I så fall är risken mindre att det blir för långa björndrev.

Björnarna kan bli överhettade
Skälet till detta är att björnar inte är uthålliga för stress under längre tid och kan bland annat bli överhettade, skriver länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har valt att följa viltförvaltningsdelegationens rekommendation att öka avskjutningen, men ökar bara kvoten med tre björnar.
Länsstyrelsens bedömer att det finns en stark och växande björnstam i Dalarna, delvis på grund av invandring från intilliggande län.
– Men antalet föryngringar visar en minskande trend de senaste åren, antagligen på grund av att andelen vuxna hondjur som fällts har varit högre än vad som är bra ur förvaltningssynpunkt, konstaterar länsstyrelsen.
Fälls färre honor i år kan licenskvoten ökas nästa år.