Tvättbjörn har förts in i planen mot invasiva rovdjur i Danmark. Även mårdhund och mink får bekämpas med hjälp av bland annat mörkersikten.
Foto: Shutterstock Tvättbjörn har förts in i planen mot invasiva rovdjur i Danmark. Även mårdhund och mink får bekämpas med hjälp av bland annat mörkersikten.

Dansk plan mot invasiva rovdjur

Danmark har fått en förvaltningsplan som ska förbättra bekämpningen av invasiva rovdjur med hjälp av gränsövervakning, mörkersikten, fällor och GPS-halsband. Det handlar om mårdhund, mink och tvättbjörn.

Miljöstyrelsen lade i förra veckan fram den länge väntade planen. Danmarks Jägarförbund välkomnar förvaltningsplanen ska nu studera alla detaljer.
Att planen behövs beror på att de invasiva arterna hotar det inhemska djurlivet. Tvättbjörnen är en av de främmande arterna som är ett stort hot mot fåglar och annat småvilt. Men tvättbjörnar bär även på parasiter som kan drabba människor och ge hjärnskador.

Ännu få tvättbjörnar i Danmark
Det finns ännu relativt få tvättbjörnar i Danmark, men tvättbjörnarna finns i stor mängd i Tyskland. År 2018 dödades sammanlagt 170 000 tvättbjörnar i Tyskland i trafiken eller när de avlivades av jägare.
I Tyskland påträffas tvättbjörnar både inne i hus och ute i trädgårdar. De rotar i soporna efter något ätbart.
Danmark har saknat en förvaltningsplan som kan koordinera insatserna mot de invasiva arterna. Just tvättbjörnen har inte omfattats av några planer. Därför är de danska jägarna glada för att en plan äntligen kommer. 

Får använda mörkersikten på vapen
Nu får de danska jägarna möjlighet att använda mörkersikten monterade på vapen. Det underlättar jakten på de nattaktiva mårdhundarna och tvättbjörnarna.
Viltkameror ska sättas upp. Fällor med beten ska placeras ut. Mårdhundar ska förses med GPS-halsband så de kan visa var andra mårdhundarna finns.  Dessutom ska det bli kameraövervakning vid den tyska gränsen, så jägarna kan göra målinriktade insatser.