Datainspektionen polisanmäler PTP

Datainspektionen har polisanmält personerna bakom webbsidan PTP, där jägare och landsbygdsbor regelmässigt hotas och kränks.

– Vi har gjort anmälan på grund av det sätt som man behandlat känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, säger Catharina Fernquist vid Datainspektionen.

Personerna bakom PTP-sidan har sedan webbsidan startade i början av året regelmässigt hotat, kränkt och förtalat människor som de anser har fel åsikt i vargfrågan.

På sidan har det förekommit mer eller mindre tydliga mordhot och människor har beskyllts för olika olagligheter som personerna bakom PTP själva hittat på.

Gruppen har upprättat kartor där personer som kallas ”varghatare” lagts ut med namn och bild. Även barn till vad PTP-gruppen kallar ”varghatare” har hängts ut.

Uppmanat till mordbränder
Det har även förekommit uppmaningar till mordbränder, sabotage mot jaktanläggningar och stölder av jakthundar.

Trots mänger av polisanmälningar mot gruppen bakom PTP-sidan har rättsapparaten hittills inte gjort någonting.

På grund av myndigheternas passivitet har en av de många drabbade valt att själv starta en civilrättslig process mot paret som misstänks ligga bakom sidan.

– Stämningen gäller olaga hot och kränkningar enligt personuppgiftslagen, säger Mikael Lundh från Sandviken som startat processen.

Startade sida om rovdjursobservationer
Anledningen till att Mikael Lundh, som själv inte är jägare, blivit föremål för PTP-gruppens attacker var att han var med och startade en privat sida om rovdjursobservationer för att boende i Sanvikstrakten skulle kunna ha koll på rovdjuren.

Att Datainspektionen nu polisanmält PTP ser Mikael Lundh som mycket positivt.

– Det är bra och det visar att det är fler än jag som anser att det som PTP sysslar med är straffbart, säger han.