En 3D-modell av den nya ekodukten som ska byggas över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.
Foto: Tema AB En 3D-modell av den nya ekodukten som ska byggas över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.

E6:an får viltövergångar

Trafikverket ska bygga en bro över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka, där viltet kan passera motorvägen utan att riskera att orsaka olyckor, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Bygget av bron, en så kallad ekodukt, ska inledas den 15 augusti och beräknas vara klart i juni 2018.
Ekodukten kommer att minska den barriär som E6 innebär för vilda djur. Den ökar även de ekologiska sambanden över vägen, skriver Trafikverket.
Förutom ekodukten ska det sättas upp nya viltstängsel och ordnas med viltuthopp på tre platser där vilt kan hoppa ut om de mot förmodan hamnat på fel sida av stängslet.

Minskar risken för viltolyckor
Dessa åtgärder kommer att öka trafiksäkerheten på sträckan eftersom risken för viltolyckor minskar.
– Ekodukten är också till för människor. Den binder samman de grönområden som finns väster och öster om vägen. Vi kommer alltså att kunna promenera över E6, säger säger Kristina Balot,  projektledare på Trafikverket, i pressmeddelandet.