Två kilometer elstängsel strax innanför markgränsen ska hålla vildsvinen kvar på jaktmarken. Jaktgrannarna har hotat att polisanmäla arrendatorn som satt upp eltrådar.
Foto: Magnus Östin Två kilometer elstängsel strax innanför markgränsen ska hålla vildsvinen kvar på jaktmarken. Jaktgrannarna har hotat att polisanmäla arrendatorn som satt upp eltrådar.

Eltrådar håller vildsvinen kvar på jaktmarken

En jaktarrendator i Skåne, som arrenderar en större skogsmark, har tröttnat på att grannjaktlagen skjuter av fler vildsvin än markerna producerar. De vildsvin som går på arrendatorns mark lockas över till grannmarkernas åtelplatser.
Nu vill han att vildsvinen ska stanna kvar på den egna marken, så han har satt upp nästan två kilometer elstängsel strax innanför markgränsen.

Det gillar inte jaktgrannarna som har hotat att polisanmäla arrendatorn. Vid några tillfällen har även elstängslet saboterats.

Jaktarrendatorn tycker att han har lagen på sin sida. De två markerna han skärmat av är på 35 respektive 100 hektar. På den mindre skjuts enligt uppgift mellan 40 och 80 vildsvin varje år. På den större marken utfodras vildsvin året om.

– Jag missunnar ingen att fälla ett rimligt antal vildsvin på sin mark, men när det går till överdrift och det är jag som får betala, måste jag vidta åtgärder. Min mark är på 1 350 hektar och nästan allt är prima vildsvinsbiotop, säger jaktarrendatorn till Svensk Jakt.

Tänker fälla 60 grisar på sex dagar

Han siktar på att bygga upp en förstklassig vildsvinsstam. I år räknar jaktarrendatorn med att under sex jaktdagar skjuta 60 vildsvin, mest brungris.

– Alltså inte fler än det lär skjutas på den mindre av de marker jag skärmat av med el, trots att min mark är nästan 40 gånger större. Elstaketet har hittills gjort stor nytta. De växlar som leder till grannarnas foderplatser används nu i betydligt mindre utsträckning, berättar arrendatorn för Svensk Jakt.

Ola Wälimaa, Jägareförbundets jurist, säger att det inte ser ut att vara några olagligheter kring elstänglset.

”Han gör inget fel”

– Såvitt jag förstår gör jakträttsinnehavaren inget fel, förutsatt att elstaketet inte gör intrång i allemansrätten eller utgör någon risk för allmänheten. Rör det sig bara om en tråd, som spänts halvmetern över marken och som är fullt synlig, ska det inte vara något problem, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.

Det handlar ju inte om olovligt lockande av vilt. Dessutom har vildsvinen alla möjligheter att röra sig fritt vid sidan av eltråden, konstaterar förbundsjuristen.

– Det är ju bara en liten del av jaktmarken som hägnats in och en eltråd på den höjden utgör ju inte heller något hinder för annat vilt, tillägger Ola Wälimaa i Svensk Jakt.