Elva vill stoppa vargjakt i Skultuna

Beslutet om skyddsjakt på varg i Skultunareviret har överklagats av elva organisationer och privatpersoner. Fem av överklaganden är redan avvisade av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Västmanland har fått in elva överklaganden mot skyddsjakten på varg i Skultunareviret. De har skickats vidare till Naturvårdsverket och fem av dem har avvisats, skriver Vestmanlands Läns Tidning, VLT.

Protesterar mot att jaga föräldradjuren
De som avvisats kommer bland annat från föreningarna Nordulv och Wolf Army Sweden. Nordulv menar att det är fel att jaga föräldraparet, eftersom de inte hunnit träna sina valpar i att hitta föda och det riskerar att flocken upplöses och närboende med tamdjur får problem.
Wolf Army Sweden är också inne på samma linje – att föräldraparet inte lärt valparna att jaga tillräckligt bra och att de då föräldralösa valparna kan ställa till med än mer problem.
De tre andra överklaganden kommer från privatpersoner som har olika invändningar mot skyddsjakten.
”Avgör från fall till fall”
– Vi avgör överklaganden från fall till fall. Den som har rätt att överklaga kan vara den som till exempel har mark där jakten ska pågå, berättar Malin Hollberg Malm, jurist vid Naturvårdsverket, för VLT.
Naturvårdsverket ska ta ställning till de andra sex överklaganden under den närmaste tiden.