Det är ett hån mot alla vargdrabbade att endast tillåta jakt på 30 vargar under 15 dagar, anser Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbud.
Det är ett hån mot alla vargdrabbade att endast tillåta jakt på 30 vargar under 15 dagar, anser Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbud.

”Ett hån mot vargdrabbade”

Jägarnas Riksförbund (JRF) tar kraftigt avstånd från Naturvårdsverkets beslut om jakt på endast 30 vargar för 2014.

– Att beslutet omfattar så få vargar under en hårt begränsad omfattning, där jakten får bedrivas orimligt kort tid, är ett hån mot de som drabbas och tvingas leva med varg, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Dalarna, Örebro och Värmland är de län som får en begränsad vargjakt under 15 dagar i februari.

Per Wanström, JRF:s generalsekreterare, konstaterar att jakt på 30 vargar inte begränsar den kraftiga tillväxten av vargstammen.

– De berörda länen kommer att fortsätta fungera som avelsstationer, kommenterar Per Wanström i pressmeddelandet från JRF.

Vill ha jakt på 150 vargar
JRF har tidigare gått ut med att 150 vargar borde skjutas under avlysningsjakt inom samtliga berörda län vintern 2014.

Detta för att uppnå det beslut som nyligen fattades i riksdagen om svensk rovdjurspolitik.

– Ser vi till alla människor som drabbas av det hårda rovdjurstrycket känner man ytterligare ett svek av myndigheterna. Många av de boende i vargområden känner sig övergivna. Att toleransen för vargen skulle öka i och med beslutet om jakt på 30 vargar är inte troligt, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Mediafokus på bevarandesidans åsikter
JRF-företrädarna beklagar även mediernas nyhetsbevakning av vargfrågan.

– Både riks- och lokala medier sätter omedelbart fokus på de så kallade bevarandeorganisationernas åsikter i stället för att fokusera mediabilden på dem som tvingas leva med varg och andra stora rovdjur, konstaterar Per Wanström.

– Det är ett förvånande ställningstagande eftersom medierna annars fokuserar på utökad jakt och statliga restriktioner när tätortsbor drabbas av annat vilt som vildsvin, älg och rådjur, tillägger han.