Enligt EU-kommissionen ska blyförbudsfrågan utredas i år. Ett förslag om restriktioner ska sedan komma inom ett år. Det kan ge ett totalförbud mot all blyammunition både för jakt och skytte.
Foto: Shutterstock.com Enligt EU-kommissionen ska blyförbudsfrågan utredas i år. Ett förslag om restriktioner ska sedan komma inom ett år. Det kan ge ett totalförbud mot all blyammunition både för jakt och skytte.

EU-hot om förbud mot blyammunition

Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att gå vidare med förslag om förbud mot all blyammunition, både för jakt och skytte. Redan nästa år kan blyfrågan landa i Europaparlamentet, trots massiv kritik mot att bly i fast form ses som ett miljöproblem.

Jakt & Jägare har rapporterat om ECHA:s tidigare rapport här:
I ett pressmeddelande skriver Carlo Pettinelli, vid EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, och Kestutis Sadauskas, vid EU-kommissionens generaldirektorat för miljön, att det baserat på ECHA-rapporten finns ”tillräckliga skäl att rättfärdiga ytterligare regleringar” för användning av blyammunition utanför våtmarker. Det gäller även användningen av blysänken vid fiske.

Ska utforma ett blyförbud
ECHA har även fått ett uppdrag från EU-kommissionen att ta fram förslag om hur nya restriktioner mot blyammunition och blysänken för fiske kan utformas.
Kommissionen skriver också att kemikaliemyndigheten bör fästa särskild vikt vid skillnader mellan olika ammunitionstyper, till exempel luftgevärsammunition, hagel- och studsarkulor.
Förslag om nya restriktioner eller förbud ska dock inte gälla militär ammunition.

Förslaget kommer under 2020
Blyförbudsfrågan ska utredas under 2019 och ett förslag om restriktioner läggas inom ett år. Kommissionens ställningstagande innebär att EU, trots kritik om skakigt vetenskapligt stöd, går vidare med förbudsplanerna.
Kritiken mot förslaget har bland annat gått ut på att det inte finns forskningsstöd för att bly i metallisk form, det vill säga i form av exempelvis en blykula, är någon påtaglig risk för människor eller miljö. Det beror på att bly i fast form inte lakas ut.

Lämpliga alternativ saknas
Dessutom har kritikerna påpekat att det saknas alternativ som är jaktetiskt och miljömässigt godtagbara.
Risker finns endast när änder äter blyhagel istället för den småsten de behöver för att muskelmagen ska kunna bryta ner födan. Därför är det sedan tidigare förbjudet i Sverige att använda blyhagel i våtmarker.
Jägarorganisationer har även påpekat att ett EU-förbud mot bly i våtmarker, i kombination med EU:s definition av våtmark, i praktiken skulle ge ett förbud mot jakt med blyammunition i stora delar av Sverige.

Stora delar av Sverige ses som våtmark
Enligt EU:s synsätt är större delen av Sverige en våtmark, även de delar som inte någon skulle kalla våtmark.
EU:s definition omfattar inte bara det som traditionellt benämns våtmark. Det gäller även ”kärr, myrar, mossar, torvmarker, öppna vatten oavsett om de är naturliga eller konstgjorda, tillfälliga eller permanenta, och oavsett om vattnet är stillastående eller strömmande, eller består av söt-, salt eller bräckt vatten, omfattade hav där djupet vid lågvatten inte överstiger 6 meter”.

Kan bli lagbrytare av misstag
ECHA har även föreslagit att det ska bli förbud mot att ha med sig blyammunition när det jagas i en ”våtmark”. Den europeiska jägarorganisation Face har varnat för att det riskerar att kriminalisera jägare som råkar passera till exempel en mosse eller bäck i samband med jakt, även om de inte har för avsikt att jaga just där.
Face är för en utfasning av blyammunition i våtmarksområden, men ställer inte upp på ett generellt förbud mot bly i ammunition.
Det är inte upp till ECHA att själva besluta i frågan. Ett förbud måste även få stöd av majoriteten i Europaparlamentet och av medlemsländerna.