Foto: Shutterstock En rad EU-länder ställde sig bakom Österrikes krav på att begränsa vargens skyddsstatus. Tidigare har Frankrikes Emmanuell Macron framfört liknande åsikter.

EU-krav: sänk vargens skyddsstatus

En rad EU-länder ställer sig bakom ett krav på att vargens skyddsstatus ska sänkas. Drivande i frågan är Österrike, men också Frankrikes president Emmanuell Macron har nyligen fört fram liknande krav.

Det var under måndagens möte med EU:s jordbruksministrar som Österrikes delegat, Norbert Totschnig, lyfte frågan om vargens skyddsstatus inom unionen och krävde nya regler.

30 år gammalt

Det nuvarande habitatdirektiv är 30 år gammalt och gör vargen till en starkt skyddad art. Vid den tidpunkten fanns emellertid inga vargar i Österrike, nu beräknas det finnas 31 vargar i landet. Och populationen växer.

– Nu hotar vargen vårt vanliga jordbruk och jordbruket i Alperna och turismen, hävdar Norbert Totschnig enligt radiostationen ORF.

Österrike får medhåll av Finland, Kroatien, Ungern, Lettland, Rumänien och Slovakien. Länderna kräver att EU ska satsa pengar på åtgärder som kan skydda tamboskapen samt ge kompensation för dem som drabbas av vargangreppen.

Stor frustration

Ministermötet präglades av en stor frustration över alla rovdjursskadade tamdjur.

Den finska jord- och skogsbruksministern uttryckte ett starkt stöd för Österrikes initiativ och konstaterade att inte bara vargstammarna växer, också björn- och lodjursstammarna har tredubblats.

Torbjörn Haak, vid den svenska EU-representationen, närvarade vid mötet men valde att inte uttala sig.