Fällintresserad vill fotografera olagliga lofällor

En av de personer som vill ha uppgifter om lofällor av länsstyrelsen berättar för Vestmanlands Läns Tidning att han inte vill sabotera fällor, men däremot fotodokumentera dem eftersom de de i regel har stora brister.

Den fällintresserade mannen uppger för VLT att han inte alls är mot jakt, ingen djurrättsaktivist och inte ute efter att sabotera fällor. Däremot vill han gärna se att lofällorna förbjuds. 

I väntan på det dokumenterar han fällorna eftersom han anser att många av dem inte håller lagens krav och att jägarna är mycket dåliga på att efterleva kraven.
– En fälla ska tittas till var tolfte timma under jaktsäsongen. När fällan inte är i bruk ska den hållas låst. Jag har hittat fällor där man lägger in kött och slaktavfall för att lodjuren ska lära sig hitta dit. En dag slår fällan igen. Det tycker jag är oetiskt, säger mannen.