Skyltarna om dvärgbandmask har satts upp inom vargreviret Riala utanför Norrtälje, men det är inga myndigheter som står bakom varningarna.
Skyltarna om dvärgbandmask har satts upp inom vargreviret Riala utanför Norrtälje, men det är inga myndigheter som står bakom varningarna.

Falska varningsskyltar i vargrevir

(Uppdaterad version.) Länsstyrelsen i Stockholm och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, tar avstånd från falska varningsskyltar om dvärgbandmask. Skyltarna har satts upp i vargreviret Riala utanför Norrtälje. Enligt skylttexten kan vargreviret ha dvärgbandmask, som kan ge dödliga infektioner.

Skylten uppmanar att koka bär och svamp noggrant, se till att barn inte stoppar fingrar i munnen samt att inte låta hundar äta eller nosa på avföring. Dessutom hänvisas till telefonnummer hos länsstyrelsen och SVA för mer information.
Men ingen av myndigheterna står bakom skyltarna.
– Det här är gjort för att skrämma folk och vi på länsstyrelsen har inget med det här att göra, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

”Orsakar onödig rädsla”
– Vi har aldrig haft någon dvärgbandmask på varg i Sverige. Det här orsakar bara en massa onödig rädsla och mer arbete för mig, tillägger Andreas Zetterberg.
Magdalena Hellström på SVA förklarar att den veterinärmedicinska anstalten övervakar förekomsten av dvärgbandmask.
– Vargar i de östra delarna av Finland har i viss utsträckning visat sig bära på hundens dvärgbandmask, vilket den senaste tiden väckt farhågor om att invandrande vargar ska kunna sprida den till Sverige, kommenterar hon.

Finns inte spridd i Sverige än
I nuläget anser dock SVA att smittan inte finns spridd i den svenska naturen, påpekar Magdalena Hellström.
Varningsskyltarna är inget som sanktionerats av SVA.
– De här skyltarna är uppsatta på eget initiativ, säger Magdalena Hellström.
Efter Jakt & Jägares artikel lade länsstyrelsen i Stockholms län ut en kommentar på sin hemsida.
Tar avstånd från skyltarna
”Ett stort antal skyltar har påträffats i Norrtäljetrakten. Länsstyrelsen i Stockholms län har inte medverkat till att sätta upp skyltarna och stödjer heller inte informationen. Länsstyrelsen anser att den oro skylten uttrycker är ogrundad. På skyltarna hänvisas till länsstyrelsens växel för mer information vilket olyckligen kan ge intryck av att vi står bakom informationen. Så är det alltså inte. I den svenska naturen finns i dag ingen smitta av vare sig rävens eller hundens dvärgbandmask. Den största risken att få in masken i Sverige är genom att människor inte följer vår lagstadgade avmaskning av hundar eller katter de för in i landet”, meddelar länsstyrelsen.
Mer information från SVA:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Ravens-dvargbandmask-Echinococcus-multilocularis/SVA-overvakar-forekomsten-av-dvargbandmask/
Skyltarna har även fått SVA att lägga ut ett särskilt uttalande på nätet om att oron för dvärgbandmask är ogrundad och att SVA inte står bakom:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Skyltar-om-risker-i-Norrtaljes-vargrevir-/