Varning för vildsvin i grödorna. Under 2020 förlorade lantbrukarna 85 400 ton spannmål på grund av vildsvinens framfart.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson Varning för vildsvin i grödorna. Under 2020 förlorade lantbrukarna 85 400 ton spannmål på grund av vildsvinens framfart.

Fördubbling av viltskador inom lantbruket

Sedan 2014 då Jordbruksverket gjorde den senaste undersökningen har viltskadorna på grödor fördubblats. Inte förvånande är det vildsvinen som orsakar störst bekymmer för lantbrukarna.

Under 2020 förstördes 165 000 ton spannmål av vilt jämfört med 88 000 ton 2014. Uppgifter om viltskador innefattar vildsvin, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, tranor, gäss, svanar, duvor, kråkfåglar, grävling, sork, björn och annat vilt.

Vildsvinen förstör mest
Det djurslag som orsakar mest skador totalt är vildsvin. Många lantbrukare har slutat odla vissa grödor på grund av djurens framfart. Totalt förstördes 85 400 ton spannmål av vildsvin 2020 vilket är en fördubbling jämfört med 2014.

Dovhjort toppar vårraps

Alla grödor utom vårraps, där dovhjortarna förstör mest, toppas av vildsvinen. När det gäller höstrapsen har vildsvinen en viss konkurrens av älg, kron- och dovhjort, gäss och sångsvanar.

Södermanland hårt drabbat
Viltskadorna varierar mycket över landet, Södermanland är speciellt drabbat, och även mellan grödor. En tredjedel av lantbrukarna uppger att de väljer bort att odla vissa grödor på grund viltskador. Det är framför allt vildsvinens favoritföda man avstår från att odla. Rapporten i sin helhet hittar du här.