Foto:Suzanne Fredriksson Fåglar som äter upp grödor och rovdjur som tar tamdjur. Regeringen ger lantbrukarna mer pengar för viltskador.

Regeringen förstärker viltskadeanslaget

Det innebär stora ekonomiska skador för lantbrukare när tamdjur skadas av rovdjur eller om stora fågelflockar äter upp grödor. Därför förstärker regeringen viltskadeanslaget med 15 miljoner från och med 2023.

Enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet kommer det från och med 2023 att finnas mer medel än tidigare att ansöka om när det gäller bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättning för skador som orsakats av fredat vilt.

Enklare att ansöka

En anledning till ökningen av medel beror på att stödet till rovdjursavvisande stängsel på så kallad blocklagd mark överförs från landsbygdsprogrammet till viltskadeanslaget vilket innebär en förenkling för landets lantbrukare.

Utöver nio miljoner från landsbygdsprogrammet förstärks också viltskadeanslaget med ytterligare sex miljoner kronor per år. Viltskadeanslaget ökar därmed med 15 miljoner kronor. Det totala anslaget är på totalt 67,8 miljoner kronor.