LRF kräver ny lagstiftning mot bland annat utfodring av vilt och pekar på att viltskadorna är större än jaktens värde. JRF invänder att det är bättre att samarbeta med jägarna än att ha statlig reglering.
LRF kräver ny lagstiftning mot bland annat utfodring av vilt och pekar på att viltskadorna är större än jaktens värde. JRF invänder att det är bättre att samarbeta med jägarna än att ha statlig reglering.

LRF: ”Viltskador större än jaktens värde”

JRF: ”Samarbete bättre än ny lagstiftning”

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, pekar på att viltskadorna är större än jaktens värde. I ett nytt utspel krävs krafttag med hjälp av lagstiftning. Men Jägarnas Riksförbund, JRF, invänder att det är dags för LRF att börja samarbeta med jägarna istället för att kräva statlig reglering.

LRF stöder sig på en undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att vildsvinen orsakar skador i jordbruket för 1,1 miljarder kronor årligen.
Enligt Skogsbranschen ger älg och kronvilt i sin tur betesskador i skogen för 11,9 miljarder kronor per år.
I övrigt kostar viltolyckor i trafiken samhället fem miljarder kronor årligen, enligt SLU och Trafikverket.

Viltet kostar 18 miljarder kronor per år 
Det är totalt 18 miljarder kronor per år i kostnader för viltet, summerar LRF.
Dessa kostnader ska ställas mot jaktens värde, tycker LRF i ett utspel.
Vägs även rekreationsvärdet in har jakten ett värde på 4,5 miljarder kronor per år, enligt en SLU-undersökning.

Bör reglera viltutfodringen
Siffrorna används som ammunition när LRF på nytt kräver att regeringen ska reglera jägarnas utfodring av klövvilt.
Det bör även tillsättas en ny jaktlagsutredning, anser LRF.
– Att inte ta itu med viltskadorna på åkern och i skogen strider mot allt hållbarhetstänk, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.

”Vilda gratisätare en ödesfråga”
– Det är lätt att förstå att detta är en ödesfråga för Sveriges bönder, som bokstavligen plöjer ner pengar och arbete i sina åkrar för att sedan se skördarna förstöras av vilda gratisätare, ofta flera gånger per odlingssäsong till stora kostnader och tidspillan, tillägger LRF-basen.
Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, invänder att LRF borde sikta in sig mer på samarbete med jägarna än att kräva ny lagstiftning.

”Trist att LRF hoppade av samtalen”
– I grunden är det markägarna och jägarna som tillsammans löser problemen med viltskador. Vi tycker därför att det är trist att LRF valde att hoppa av de samtal kring viltskador som man hade initierat och som vi tyckte var väldigt konstruktiva, säger Mikael Hultnäs.
Att vildsvin ställer till bekymmer för jordbruket råder det inga tvivel kring, konstaterar JRF-konsulenten.
– Det råder heller inget tvivel kring att jaktlagstiftningen behöver ses över. Jag har dock väldigt svårt att se hur en förnyad jaktlagstiftning skulle leda till fler skjutna vildsvin och mindre skador i jordbruket, kommenterar Mikael Hultnäs.

Kan lösas utan statlig reglering
Tyvärr har utfodringen sköts illa, konstaterar han.
– Men under senare år ser vi en tydlig förbättring där mycket av avarterna tack och lov har försvunnit. Detta helt utan statlig reglering. Vi är övertygade om att markägarna och jägarna kan lösa utfodringsfrågan utan att blanda in lagstiftning.