Skyddsjakt på grågås runt Hornborgarsjön marknadsförs som säljjakt på sträckande gäss i juni, vilket kritiseras av länsstyrelsen. (Arkivbild)
Foto: Kjell-Erik Moseid Skyddsjakt på grågås runt Hornborgarsjön marknadsförs som säljjakt på sträckande gäss i juni, vilket kritiseras av länsstyrelsen. (Arkivbild)

Företag lockar med skyddsjakt

Ornitologer är skarpt kritiska mot skyddsjakten på drygt 1 200 grågäss runt Hornborgarsjön. Speciell kritik riktas mot att företag annonserar om gåsjakt på sträckande fåglar i juni – något som även fått länsstyrelsen att reagera.

Under flera år har grågässen orsakat stora skador för jordbrukarna runt Hornborgarsjön, vilket också medfört mycket arbete i form av skyddsjaktsärenden för länsstyrelsen i Västra Götaland.
I år tog länsstyrelsen därför ett samlat beslut, enligt modell från Örebro och Östergötland, och tog ett övergripande beslut om skyddsjakt på 1 200 gäss. 

Det hela administreras direkt av besiktningsmännen, som kontrollerar skadorna, upplyser om skyddsjaktsreglerna och därefter ger jordbrukaren tillstånd att skjuta ett visst antal gäss.
– När det gäller till exempel svan och tranor så är de arterna fredade. Då får också jordbrukarna ersättning fullt ut för skadorna. Men det gäller inte grågässen, som både omfattas av reguljär jakt och får skyddsjagas, säger viltskadehandläggare Listbeth Johansson.

Polisanmälningar
Men frågan är infekterad och har bland annat resulterat i en rad polisanmälningar. Ornitologerna kallar skyddsjakten för ”massaker” och har också anklagat länsstyrelsen för att inte utöva tillräcklig tillsyn. 

Länsstyrelsen hävdar å sin sida att man inte är skyldig att bedriva operativ tillsyn över själva jakten.
Särskild kritik riktar ornitologerna mot att det finns företagare inom hotellbranschen som lockar med gåsjakt i juni. 
”Vi går upp tidigt på morgonen. Sätter oss i våra gömslen och väntar på att gässen sträcker ut över fälten”, heter det bland annat i annonserna.
Det, däremot, är direkt fel, enligt länsstyrelsen.
– Jag reagerar också på det och vi kommer att kontakta företaget och påtala att jakten inte får gå till på det viset och att annonseringen är olämplig, säger Lisbeth Johansson.

Begränsad jakt
Hon påpekar att skyddsjakten handlar om att förebygga skador. Det betyder att man inte får skjuta på sträckande fågel hur som helst och var som helst. 

Inte heller är det tillåtet att skjuta häckande fåglar – i den mån man kan avgöra det. Listbeth understryker också att skyddsjaktsbeslutet gäller tre kilometer utanför naturskyddsområdet Hornborgarsjön.
Däremot är det tillåtet för markägaren att anlita vem som helst för att utföra skyddsjakten. Om markägaren dessutom gör affär på det hela och säljer skyddsjakt är i princip också tillåtet, och egentligen inget som länsstyrelsen lägger sig i.
– Men reglerna för skyddsjakten ska alltid följas. Det här är ingen reguljär jakt. Och som jag bedömer det är företagets annonsering därför direkt felaktig, säger Lisbeth Johansson.