Mun mot nos-metoden: håll igen munnen på hunden ordentligt och blås in luft igenom näsborrarna.
Mun mot nos-metoden: håll igen munnen på hunden ordentligt och blås in luft igenom näsborrarna.

Första hjälpen för skadade jakthundar

Andning, Blödning, Chock – de så kallade ABC-hjälperna – räddar hunden i de mest akuta fallen. Men även mindre dramatiska skador som brutna klor behöver åtgärdas. Med snabba insatser, rätt utrustning och sunt förnuft ökar du chansen att hunden snart kan följa med ut i skogen igen.

Innan man tar hand om en skadad hund ska man alltid kontrollera hundens allmäntillstånd:

Reagerar den på tilltal? Kan den röra sig?

Hur är andning, puls och slemhinnornas färg?

Håll hunden varm och lägg eventuellt en nossnara.

Ge aldrig mat eller vatten till allvarligt skadad hund!

Behandla efter typ av skada.

ANDNING

Att hålla andningsvägarna fria är grunden för alla livräddande insatser.

Är andningsproblem akut? Ja, om hunden är utan syre i mer än några minuter kan den få hjärnskador.

Göra själv: Kontrollera andning, puls och slemhinnor.

Om hunden inte andas: dra ut tungan och rensa mun och svalg från skräp och jord. Om hunden fortfarande inte andas: ge konstgjord andning med mun mot nos-metoden.

Slut munnen på hunden och blås igenom näsborrarna på hunden, cirka 20 andetag per minut. Hundens mun måste vara helt stängd! Blås ej för kraftigt på små hundar.

Det råder delade meningar om huruvida man som lekman kan ge hjärtmassage till hundar. Men om inget annat hjälper och hunden dör ifrån dig i skogen – pröva!

Lägg hunden på sidan och tryck hårt mot bakre, nedre delen av bröstkorgen tre-fyra gånger. Varva konstgjord andning och hjärtmassage (två snabba tryck varannan sekund) tills andningen kommer igång.

Veterinär? Ja, alltid, även om hunden har återhämtat sig.

BLÖDNING

Hur stor en blödning är kan vara svårt för en lekman att avgöra. Titta på slemhinnorna i munnen. Är de gråvita tyder det på stor blodförlust.

Akut? Sprutande, klarrött blod innebär att hunden blöder från en artär. Förblödningsrisk!

Göra själv: Lägg tryckförband. Lägg en kompress på såret. Lägg något hårt (till exempel en tändsticksask) emot kompressen och tryck åt hårt. Fäst med binda, tyg eller något annat.

I värsta fall, använd tummen eller handen för att stoppa blödningen. Även stora artärer slutar blöda på detta sätt. Håll den skadade delen högt.

Om tryckförband ej hjälper, lägg i nödfall en stas. Ta ett koppel, ett tunt rep eller liknande och snör åt hårt ovanför blödningstället. Låt sitta max en kvart, släpp på blodet någon minut, snör åt igen.

Stasar får inte sitta för länge – risk för vävnadsdöd! Tryckförband kan sitta på längre än stasar.

Veterinär: Ja, om det inte slutar blöda.

CHOCK

En hund med en så kallad cirkulatorisk chock är svårkontaktbar, darrig och vill inte stå på benen. Slemhinnorna är bleka, pulsen svag och snabb. Andningen är snabb och ytlig eller tung och ansträngd.

Akut? Ja. Chock kan vara livshotande.

Göra själv: Kontrollera andning, puls och slemhinnor. Håll hunden varm och placera huvudet lägre än kroppen i övrigt. Stoppa eventuella blödningar och ge vid behov andningshjälp.

Veterinär: Ja, alltid, även om hunden återhämtar sig.

Trafikskador

Trafikskador är mycket allvarliga, men skjut inte hunden på ort och ställe, utan låt en veterinär titta på den först.

Akut? Ja.

Göra själv: Sätt upp varningstriangeln. Ta reda på hur olyckan gick till. Var på kroppen träffades hunden? Har hunden hamnat under hjulen? Tala till hunden, så att den vet att du närmar dig.

Hunden får inte bli rädd – hastiga rörelser kan förvärra skadan. Kontrollera andning, puls och slemhinnor. Sätt på nossnara. Ge ABC-hjälp vid behov.

Veterinär: Alltid. Ring veterinären/djursjukhuset så att de vet att du är på väg.

Sårskador

Sårskador är de vanligaste skadorna på jakthundar. Sår mindre än tre centimeter kan läka ut själva, men läkningen går fortare om de sys. Vid alla typer av sår finns risk för infektion. Gör alltid nedanstående grundbehandling! Observera: enligt lag får bara veterinärer sy eller häfta ihop sår, utom i mycket brådskande fall.

Rivsår är inte akuta såvida de inte blöder kraftigt. Sår som är upp till 2 gånger 2 centimeter kan självläka.

Sticksår är bedrägliga. De kan vara betydligt djupare än vad de ser ut. Ibland glider de undre hudlagren tillbaka över hålet, så att skadan ser ytlig ut fast den är djup.

Ta inte bort pinnar och annat som sitter fast – risk att skada vävnad och blodkärl! Lägg antibiotikasalva i såret om det är långt till veterinären.

Vildsvinsskador är ofta stickskador från betarna. Vanliga

skadeställen är bröstet, buken, ljumskarna och låren. Vid bröst-skador finns risken att lungorna är punkterade – var uppmärksam på andningsbesvär. Vid skador i ljumsken kan bukhålan vara punkterad. Skölj ur såret, pressa en steril kompress emot och uppsök veterinär.

Skador i lår och muskler kan se dramatiska ut, men läker ofta bra. Utgå ifrån att vildsvinssskador är allvarliga och åk alltid till veterinär.

Skärsår är i allmänhet inte brådskande. Rengör såret och

försök trycka ihop huden mot underhuden. Åk till veterinär när det är sår som är större än 2-3 centimeter.

Vid skärsår i trampdynorna, konsultera veterinär även vid sår som är mindre än 2-3 centimeter. Trampdynor läker långsamt och behöver nästan alltid sys. Lägg tassbandage.

Bitsår är vanligen inte akuta men de blir nästan alltid infekterade. Leta noga efter hålen från tänderna. Misstänk alltid sårfickor som måste dräneras. Bitsår måste behandlas med antibiotika. Kontakta veterinär.

Såriga trampdynor: Skölj ur såret med koksaltlösning. Lägg tassbandage. Förebygg genom att smörja hundens trampdynor före jakt.

Grundbehandling sår

Akut? Beror på var såret sitter och hur djupt det är.

Göra själv: Stoppa ev. blödningar. Skölj ur såret med koksaltlösning eller ljummet vatten. Undersök såret: hur långt och hur djupt är det? Lyft försiktigt upp sårkanterna för att se om såret fortsätter under huden. Finns sårfickor där bakterier kan frodas? I så fall måste såret dräneras. Sätt på krage – förhindra att hunden slickar.

Veterinär: Ska såret sys måste detta ske inom 6-8 timmar. Använd inte desinfektionsmedel som klorhexidin, jod eller liknande på sår som ska sys.

Skottskador

Akut? Kulskador är alltid allvarliga. Hur allvarlig en hagelskada är beror på hur mycket hagel som träffat hunden och var på kroppen de träffat. Farliga ställen är bland annat organ, leder och ögon.

Göra själv: Kontrollera andning, puls och slemhinnor. Ge ABC-hjälp och håll hunden varm. Vid hagel: undersök noga var haglen träffat. Hunden kan drabbas av chockverkan och verka livlös, men kan återhämta sig efter en stund.

Veterinär: Vid kula – alltid. Hagel i organ, öga eller led måste alltid tas bort av veterinär. Enstaka hagel i muskler eller hud behöver inte opereras bort. De kapslas in och gör ingen skada. Kontakta veterinär vid tecken på infektion, det vill säga att såret svullnar eller vätskar sig.

Kloskador

Risken med kloskador är att en infektion som kryper upp i klo-benet. Förebygg kloskador genom att klippa klorna regelbundet. Glöm ej sporren!

Akut: Nej.

Göra själv: Om klon är sprucken, klipp försiktigt bort den skadade biten. Akta pulpan! Om klon är sprucken ända upp till klofästet måste hela klon ofta tas bort – kontakta veterinär. Om pulpan är blottad får hunden inte jaga tills ett nytt skyddande skikt vuxit ut, räkna med tre veckors vila.

Om klokapseln (nageln) är helt av måste den tas bort under narkos. Skölj med koksaltlösning, lägg tassbandage och åk till veterinären. Använd krage!

Veterinär: Ja, vid sprickor upp till klofästet, om hela klon är av eller om du misstänker en fraktur på klobenet. I värsta fall behöver tån amputeras. Vanligen innebär det dock inga hinder för jakt.

Ögonskador

Kontrollera alltid hundens ögon efter jakt. Skräp gömmer sig lätt under ögonlocken.

Akut? Beror på typ av skada.

Göra själv: För att ta bort frön och skräp spola ögat med koksaltlösning. Blöt en bomullstuss, för skräpet in mot ögonvrån och ta bort det. Föremål som sitter fast (till exempel kvistar och taggar) ska inte tas bort. Håll en kompress med koksaltlösning över ögat och hindra hunden från att komma åt.

Veterinär: Ja, vid föremål som sitter kvar och vid misstänkta hornhinnesår (ögat rinner, hunden kisar).

Drunkning

Riskera aldrig ditt eget liv när du räddar någon annan!

Akut? Ja.

Göra själv: Håll hunden upp och ner och tryck så hårt du kan mot bröstkorgen för att få ut vattnet. Skaka gärna hunden! Kontrollera andning, puls och slemhinnor och ge ABC-hjälp. Om hjärta och andning inte kommer igång, titta på slemhinnorna och ögonen. Vita eller blå slemhinnor och maximalt utvidgade pupiller är ett tecken på att hunden är död.

Veterinär: Alltid.

Benbrott

Benbrott kan idag oftast lappas ihop så att hunden blir återställd. Ibland kan benbrott förväxlas med urledvridning (luxation).

Akut? Öppna frakturer är akuta.

Göra själv: Vid misstänkt benbrott, gör en nossnara. Se till att hålla det brutna benet så stilla som möjligt, annars finns risk för skador på skador på muskler, blodkärl med mera.

Vissa veterinärer förordar stödbandage, men åsikterna går isär. Om du vill lägga stödbandage, linda något mjukt, till exempel ett klädesplagg, runt benet. Linda sedan flera varv självhäftande binda, till exempel vetflex, utanpå.

Stödbandaget ska vara stadigt, men inte för hårt. Vid öppen fraktur, lägg antibiotikasalva i såret, lägg in benändarna under skinnet och sätt stödbandage. Lägerätta ej! Stödbandaget ska bara förhindra att skadan blir värre. Benbrott är mycket smärtsamma. Om du måste brottas med hunden för att lägga bandage, avstå hellre.

Veterinär: Alltid.

Magomvridning

Magomvridning innebär att magsäcken roterar så att maginnehållet inte kan passera. Buken fylls av gaser och svullnar kraftigt. Hunden får problem med andning och blodcirkulation och försöker kräkas. Magomvridning beror i de flesta fall på att hunden ätit för kort tid efter fysisk aktivitet, men det kan även hända om hunden utfodrats före jakt. Förebygg genom inte låta hunden äta 1-1,5 timmar före och efter arbete. Att dricka är okej. Vatten tas upp av kroppen på 20 minuter och innebär inte samma risk. Magomvridning drabbar främst stora djupbröstade hundar.

Akut? Ja! Magomvridning måste behandlas inom 30-60 minuter, annars dör hunden.

Göra själv: För att hunden ska överleva måste gasen som samlats i magsäcken släppas ut. Detta kan göras genom att magsäcken punkteras via bukhålan och luften släpps ut via en kanyl. Bara den som är mycket van kan själv göra detta själv.

Veterinär: Ja, fortast möjligt.

Hälta

Hälta är ett av de vanligaste skälen till spolierad jakt. Hälta kan bero på överansträngning, stukningar, sträckningar, muskelbristningar, senor som gått av, stukade sporrar med mera.

Känn igenom hunden och undersök om benet ömmar, är varmt eller svullet. Kolla efter sår. Jämför båda benen för att upptäcka avvikelser. Vila hunden. Om den efter en-tre dagar inte är bättre, uppsök veterinär.

Blod i avföringen/diarré

Beror inte sällan på att man ger för mycket foder och annat slags foder än hemma, till exempel rått kött. Ge hunden vatten i små portioner eller vätskeersättning. Ge ingen mat första dygnet. Ge sedan små portioner ris och kokt fisk (om du har). Trappa upp den vanliga maten gradvis. När hunden tål vanlig mat kan den jaga igen.

Vattensvans

Vattensvans är en förlamning orsakad av inflammation i nerverna. Svansen ömmar och hänger rakt ner. Problemen uppstår ibland hos hundar som använder svansen mycket vid till exempel jakt och vattenarbete.

Vila hunden några dagar, ge eventuellt smärtstillande, till exempel Albyl eller Magnecyl, dos 10 mg/kg 2 ggr/dag, alternativt Rimadyl (undvik Alvedon). Ömhet i svansen kan också vara en fraktur. Uppsök veterinär om du är osäker.

Så lägger du tassbandage

”Spejas hälsena gick av”

”För många år sedan gick min drever-stövare Spejas hälsena av under jakt. Hon drev en svenskhare i två timmar och sprang precis som vanligt. Jag sköt haren och när hon kom in till mig haltade hon på bakbenet. Först trodde jag att hon hade stukat eller sträckt sig.

Men nästa dag stödde hon fortfarande inte på benet. Då åkte jag till djursjukhuset. Röntgen visade att hälsenan var av. Veterinären som opererade Speja satte in en sena från en katt istället för den avslitna hälsenan. Först ett år efter skadan fick Speja jaga igen. Efter ett långt drev kunde hon bli halt, men om hon vilade en dag var hon okej igen.

Speja var sex år när det hände och hon jagade med sin kattsena ända tills hon blev 12 år.”

Billy Söderström, Södertälje

”Sprättskador kan vara luriga”

”Förra året dog min gråhund av sprättskador från en gris. Det var en skadskjuten galt på runt 120 kilo och flera hundar var framme och skällde på honom.

Innan jag hade hunnit fram hade grisen angripit min hund. Jag sköt grisen och undersökte hunden. Det var bara små hål och de blödde inte.

Jag fattade inte att hunden var allvarligt skadad. När jag började gå därifrån började hunden sacka och orkade knappt gå. Då åkte jag direkt till veterinären.

Ena lungan var punkterad och beten hade penetrerat bukhålan. Det fanns inget annat att göra än att ta bort honom.

Sprättskador kan vara luriga. Beten kan ha gått igenom de olika hudlagren, men ibland glider hinnorna tillbaka över såret. Då syns hålen knappt, men längre in kan hunden vara ordentligt skadad.”

Mats Johansson, Björksund

”Jag sydde ihop Freja själv”

”För några år sedan fastnade vår engelsksetter Freja mellan vassa klippor och slet upp ett fyra centimeter långt sår i bakbenet. Det hände under ripjakt i Tärnafjällen. Vi lade bandage ute i marken, men såret slutade inte att blöda.

Eftersom det var helg och långt till veterinären beslöt vi att sy ihop det själva då vi såg att det inte var så djupt. Först rakade jag bort pälsen och lade på bedövningssalva i 30 minuter. Sedan spolade jag såret och sydde ihop det.

Det var första gången och jag visste egentligen inte hur man skulle göra, men det gick ändå. Att få till knutarna var svårast. Nedtill lämnade jag en liten glipa för att släppa ut vätska. Sist lade jag på kompresser och fäste med Vetflex.

Efter helgen åkte vi till veterinären som skrev ut antibiotika men inte gjorde något mer. Det hela läkte kanonbra och när stygnen var borta kunde Freja jaga igen.”

Helena Johansson, Gällivare

”Beta spetsades på betarna”

”Vi jagade gris i Sörmland i januari i år och en stor galt hade blivit skadskjuten. Min wachtel Beta skällde ståndskall på honom i ett krondike, 1,5 meter framför honom.

När jag kom fram gick han till angrepp mot Beta. Han tog henne rätt över sidan och skakade henne fram och tillbaka. För varje gång åkte hans 18 centimeter långa betar in i sidan på hunden. Jag trodde det var kört för henne, men jag kunde inget göra. Jag hade en hund till i koppel och hade behövt ett enhandsvapen för att fånga av grisen.

När galten äntligen släppte blödde hon lite, men hon kunde gå. Jag lindade in henne i min jacka och åkte till veterinären. Beta hade en otrolig tur. Hon hade fem 10-15 centimeter djupa köttsår, men organen och ryggraden hade klarat sig.

Såren har läkt ihop hyfsat och hon har inte fått några fysiska men.

Vi har inte jagat gris än efter den här händelsen, men jag tror inte hon kommer vara rädd. Hon är rätt ’hårdhudad’ i skallen.”

Jens Fogéus, Stjärnhov

”Farligt jaga med otränad hund”

”Sommaren 1996 hade min vorsteh Cella haft borrelia. Inför hösten var hon därför inte fullt tränad, men hon fick följa med på fjälljakten ändå. Sista dagen blev hon plötsligt halt på höger fram. Hon ömmade i bogen och ville bara ligga ner. Det var bara att ta sig ner från fjället.

Dagen efter gick vi till veterinären hemma. Det visade sig vara en muskelbristning som berodde på överansträngning, en så kallad infraspinatuskontraktur. Bristningen hade skapat en blodansamling i muskeln. Blodet hade ingenstans att ta vägen och muskeln riskerade att förtvinas.

Cella opererades och fick en dränering inlagd. Det blev en lång konvalescens och hon blev aldrig riktigt återställd efter det här. Att jaga med en otränad hund gör inte bara jakten sämre, det kan till och med vara farligt.”

Micke Grennard, Enhörna

Första hjälpen-kit till ryggsäcken

Koksaltlösning

Sterila kompresser

Blodstillande vadd

Gasbinda 5-7 centimeter

Bomullsbinda på rulle (”Soffban”) för tassbandage

Självhäftande binda, till exempel Vetflex

Klorhexidin eller jodopax (för gamla, infekterade sår, inte för färska som ska sys)

Smärtstillande/antinflammatoriskt, till exempel Rimadyl (receptbelagt).

Magnecyl eller Albyl. Obs! Alvedon bör ej ges till hund.

Xylocainsalva eller Emla-salva för bedövning

Antibiotikasalva. Fråga din veterinär!

Febertermometer (ej kvicksilver)

Pincett, sax, rakhyvel

Suturnål och tråd (i nödfall)

Cortison för ormbett

Vätskeersättning (finns i småpåsar på Apoteket)

Så fungerar en frisk jakthund

Lär känna hur din hund fungerar när den är frisk så har du något att jämföra med om den är skadad.

Normal puls (hjärtfrekvens): 70-100 slag/minut. Känn efter den hårda strängen på insidan av låret, nära buken – där ligger pulsen.

Normal temperatur: Runt 38,5 grader, plus eller minus några tiondelar (mäts i ändtarmen). OBS! För låg temperatur är ett allvarligt varningstecken som tyder på chock!

Andning: 15-30 andetag per minut.

Slemhinnorna i munnen och ögonen på en frisk hund är ljust rosa.

Transportera en skadad hund

Om hunden inte kan gå: bär hunden så att ryggen är så rak som möjligt. Alternativt gör en bår av till exempel störar eller vägpinnar som du spänner en jacka eller ett tyg emellan. Båren ska vara så plan som möjligt. Ryggskadade hundar transporteras helst på en skiva eller hård bår.

Tack till veterinärer

Ett stort tack till de veterinärer som ägnat mycket tid att hjälpa med uppgifter och faktakoll till reportaget om första hjälpen för jakthundar.

De som hjälpt Jakt & Jägare är:

Leg vet Claes Carlsson, leg vet Karin Norlinder, leg vet Tina Borgström och leg vet Maria Gillingstam.