Foto: Shutterstock Många ejdrar och bra könsfördelning, men sämre med föryngringen. Det visar inventeringen som nu ska analyseras noggrannare.

Gott om ejder på västkusten – stor inventering

15 083 ejdrar från norska kusten ner till Halland. Det resultatet kom en mängd frivilliga i 23 båtar fram till i samband med en omfattande inventering som bland annat Jägarnas Riksförbund finansierade.

Martin Hahne, som är bosatt utanför Kungshamn, har jagat fågel längs den bohuslänska kusten i över 40 år. Lördagen den 26 februari samordnade han en fågelinventering från den norska gränsen i norr till Halland i söder.

Pengar till bränsle

Projektet finansierades av Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och Göteborgs Jagtsällskap som bidrog med pengar till bränsle till båtarna och skaffning till besättningarna.

– Jag är med i båda förbunden och ser det här som ett bra exempel på att man kan samarbeta med varandra, säger Martin Hahne.

Sammanlagt deltog 23 båtar bemannade av jägare, ornitologer och kustbor som räknade in 15 083 ejdrar. Dessutom observerades bland annat lunnefågel och havsörn.

”Ganska bra resultat”

– Jag tycker att det var ett ganska bra resultat, man har ju inte räknat på det här viset tidigare. Fördelningen var 60 procent hanar och 40 procent honor och det är mycket gynnsamt. Samtidigt noterade vi att andelen ungfågel var lägre än vi hade hoppats på, men blåsten under inventeringsdagen kan ha spelat in.

För närvarande är jakt på ejder inte tillåten i väntan på att en förvaltningsplan ska upprättas, något som Martin Hahne tycker är ett felaktigt beslut.

Vid musselodlingarna

– De som skriker högst är de som aldrig vistas i skärgården. Det vi jägare tar ut påverkar överhuvudtaget inte beståndet, säger han och tillägger:

– Dessutom måste man skilja på olika vatten. I Östersjön är det ont om ejder nu och det beror mycket på att det finns så gott om predatorer, men det där är jag ingen expert på. Men hos oss finns det gott om ejder. Det finns de som missuppfattar och tror att ejdern försvunnit bara för att de inte ser några där de var förra året. Men ejdrarna rör sig utifrån födan och samlas till exempel vid de stora musselodlingarna.