Het vargdebatt även i Frankrike

I Frankrike börjar nu de större rovdjuren så smått att breda ut sig. Björnarna i de franska Pyrenéerna har fått ungar och är numera fler än 20 individer. Nu har även vargen börjat etablera sig söderifrån.

Ända sedan 1990-talet har det vandrat in enstaka vargar i östra Frankrike. De kommer från vargstammen i Italien och breder ut sig över de franska alperna och vidare in i Rhône-dalen, Jurabergen och vidare in i höglandsområdet i mellersta Sydfrankrike.
Numera beräknar den franska vargstammen uppgår till cirka 180 djur, rapporterar tidningen The Independent.
Helt nyligen meddelade de franska miljövårdsmyndigheterna att även spanska vargar även börjat komma in i Frankrike från söder och återkolonialisera bergsområdena, från vilka de blev utrotade första halvan av 1900-talet. Minst ett vargrevir har etablerats i bergsområdet.

Två björnföryngringar
Även den franska björnstammen växer. Från de franska Pyrenéerna kommer rapporter om två lyckade föryngringar, i båda fallen tvillingfödslar. Myndigheterna räknar nu med att björnstammen numera utgörs av fler än 20 björnar. Mer om de franska björnarna kan du läsa här: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=427313 och http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=432884.

Blockerar vägar
Rovdjurens utbredning är en kontroversiell fråga även i Frankrike. För en månad sedan togs skyddsjaktsbeslut på vargar i Hautes-Alps, som ligger mot den italienska gränsen, sedan ett 30-tal får vargdödats. I Ubaye-dalen i de franska Alperna protesterade ilskna fårägare mot vargsituationen genom att blockera vägar.
De hävdar att det skett 17 vargattackerenbart i juni i år, samt att de rör sig nära bostadshusen.
Från vargförespråkarna hävdas att uppgifterna är överdrivna och att vargar inte närmar sig människor, samt att de får som vargarna tar bara är en bråkdel av vad som hunddödas.

Kontroversiella vakthundar
I enlighet med ett regeringsbeslut från 2004 har man också prövat att använda stora vakthundar mot vargarna, vilket i sig har utmynnat i stridigheter. Fårägare hävdar att hundarna ställer till mer problem än de löser, samt att de även attackerar turister. Frågan om vakthundar har utlöst stridigheter mellan fårägarna – mellan de som är för vakthundar och de som är emot vakthundar – och det rapporteras till och med om förgiftningsförsök.
Originalartikeln kan du läsa här: http://www.independent.co.uk/environment/nature/french-farmers-lose-the-battle-to-keep-wolves-from-their-door-2044821.html