Sedan 14 vargar hittills avlivats i vinter i Jämtland för att freda renskötseln går länet mot ett nytt vinterrekord i skjutna vargar. Men målet att ha minst tio vargar i länet gör att en skyddsjakt stoppats och Sametinget anses inte ha talerätt att överklaga beslutet att ha minst tio vargar i Jämtland. (Arkivbild)
Sedan 14 vargar hittills avlivats i vinter i Jämtland för att freda renskötseln går länet mot ett nytt vinterrekord i skjutna vargar. Men målet att ha minst tio vargar i länet gör att en skyddsjakt stoppats och Sametinget anses inte ha talerätt att överklaga beslutet att ha minst tio vargar i Jämtland. (Arkivbild)

Hett på vargfronten i Jämtland

I går avlivades en varghanne på 51 kilo under en skyddsjakt bland renarna norr om Älvros i Jämtlands län. Det pågår dessutom en skyddsjakt på varg öster om Lillhärdal. Det har fällts ovanligt många vargar i Jämtland. Hittills i vinter är det 14 som avlivats under skyddsjakter från den 15 november.

Eftersom vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus har det gått att bevilja fler skyddsjakter. Det gamla rekordet på 14 vargar under en vinters skyddsjakter i Jämtland kan antagligen passeras i år.
Samtidigt har målet från Naturvårdsverket att Jämtland ska ha minst en vargföryngring gett rättsliga konsekvenser. Förvaltningsrätten i Luleå har inhiberat ett beslut av länsstyrelsen den 31 januari att ha skyddsjakt på två vargar inom vinterbetesmarkerna hos Tåssåsens sameby.

Valpmålet hindrar jakt i reviret Krokvattnet
Det är föreningen Nordulv som överklagat och fått Förvaltningsrätten att stoppa jakten i avvaktan på att bland annat aspekten med föryngringsmålet ska skärskådas. Det handlar om att vargreviret Krokvattnet kan vara viktigt för att uppnå målet att Jämtland ska ha minst tio vargar, vilket motsvarar en föryngring.
Hittills i vinter har det avlivats tre vargar i området där Krokvattnet-reviret ingår.

Sametinget får ej överklaga länets vargantal
Förvaltningsrätten i Stockholm har avvisat ett överklagande från Sametinget av Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha minst tio vargar.
Sametinget saknar talerätt eftersom Sametinget är en statlig myndighet.
”I svensk rätt saknar statliga myndigheter som huvudregel möjlighet att överklaga andra statliga myndigheters beslut”, skriver rätten i ett pressmeddelande.