Høyre vill ha bort varg från rödlista

Partiet Høyre i norska Hedmark anser att den skandinaviska vargen är utrotad och att vargen i Norge har visat sig vara rysk. Den ryska vargens vandringar, revirbildande och föryngringar i Norge ska inte prioriteras före lokalbefolkningens livskvalitet, anser partiet.

I en publikation på det norska partiet Høyres webbsida skriver lokalavdelningen Hedmark Høyre att de vill ha bort vargen från den röda listan. De menar att vargen i Skandinavien inte är en enskild stam, utan en gren av den ryska vargstammen. Därför ska vargen inte prioriteras före den norska befolkningen, menar partiet.

”Hedmark Høyre accepterar inte att viktiga närings- och fritidsintressen i Hedmark ska trängas undan av rovdjur. Den rödgröna regeringen har suttit i sex år utan att göra Stortinget uppmärksamma på att samtliga förutsättningar som Stortinget utlovade för att folket skulle förlka sig med rovdjur systematiskt är brutna”, skriver Hedmark Høyre på webbsidan.
”Ryska vargen knappast hotad”
De menar att den ryska vargen, med sina 100 000 individer i hemlandet, knappast är hotad. Tvärtom, menar partiet, är den ett problem för många näringar och befolkade områden i Norge. 
”Folks livskvalitet och näringsbas, sydsamisk kultur och den norska vildrenstammen är alla hotade, eftersom dagens rovdjursförvaltning fortsätter. Det är antingen detta eller rysk varg. Revirhävdande varg står över allt traditionellt norskt utmarksbruk, vare sig det gäller bete, jakt eller fritidssysselsättningar, så Hedmark Høyre har under sitt årsmöte beslutat sig för att säga nej till vargföryngringar”, meddelar partiet.
Partiet kräver att vargens vandringar, revirbildande och föryngringar inte ska prioriteras före lokalbefolkningens livskvalitet. I tillägget till deras önskemål om att ta bort varg från den röda listan vill partiet att kommunala myndigheter ska få hela ansvaret till att besluta själva om vargar i deras närområden ska tas bort eller inte.