Inga besked om rovdjursattack som arbetsskada

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) har inga speciella åtgärder på gång för dem som skadas av rovdjur när de jobbar. Det framgår av ett svar i riksdagen till kd-politikern Lennart Sacrédeus. Frågan ställdes med anledning av björnattacken mot skogsröjaren Johnny Smedberg, som nästa förlorade en arm när han anfölls vid ett björnide. 

Lennart Sacrédeus tycker att staten borde ge Johnny Smedberg bättre ersättning. 
– Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder inom arbetsmiljöområdet för dem som angrips och skadas av vilt i sin yrkesutövning? undrade kd-poltikern.  
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarade med att peka på de ersättningar och regler som redan finns. 
– Arbetsgivaren ska särskilt beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Allmänna bestämmelser om ensamarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete, kommenterade ministern som i övrigt inte sa något om hur rovdjursattacker ska behandlas. 

Pekar på Naturvårdsverket
Resten av svaret handlade om sådan som ligger utanför Littorins ansvarsomåde. 
– Naturvårdsverket har gjort flera satsningar när det gäller information till jägare, boende och tamdjursägare. Som exempel kan nämnas en gemensam informationssatsning med Jägareförbundet, där information gick ut i samband med jaktkortet avseende björnmöten vid jakt. Lös hund orsakar ofta konfrontation, vilket innebär en att det i första hand i dessa situationer finns en risk för skada. Det har även genomförts en utbildningssatsning för jägare, som fortfarande pågår, kommenterade arbetsmarknadsministern.