Vargdrabbade djurägare, som Jakt & Jägare talat med, gillar förslagen om utökad skyddsjakt på varg. Men de är misstänksamma mot regeringens verkliga avsikter med utspelet.
Vargdrabbade djurägare, som Jakt & Jägare talat med, gillar förslagen om utökad skyddsjakt på varg. Men de är misstänksamma mot regeringens verkliga avsikter med utspelet.

”Inget förtroende för vargpolitiken”

Reaktioner på Buchts utspel om utökad skyddsjakt på varg

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts beslut att utreda utökad skyddsjakt på varg får blandade reaktioner. Drabbade djurägare som Jakt & Jägare talat med tycker att förslagen är bra, men de ifrågasätter om landsbygdsministern menar allvar eller om det hela är ett rent politiskt utspel.
– Det här är nog något som regeringen gör för att hålla oss på mattan. Miljöminister Åsa Romson kommer aldrig att tillåta att en varg skjuts, säger Walter Preiholt, ekologisk köttbonde i Västmanland.

Jakt & Jägare berättade på tisdagen om socialdemokratiske landsbygdsministern och regeringen som gett Naturvårdsverket uppdraget att utreda utökad skyddsjakt på varg. Verket ska utreda om vargar som kommer nära gårdar med djur ska kunna skjutas innan de hunnit döda några djur. Utredningen ska också visa om det är möjligt att skjuta andra vargar än de direkt skadegörande individerna i ett område med vargproblem.

En vecka efter EU:s hot 
Dagen före midsommaraftonen blev det offentligt att EU återigen hotar Sverige med EU-domstol på grund av den svenska licensjakten på varg. Regeringen och Sven-Erik Buchts utredningsuppdrag till Naturvårdsverket kom ganska precis en vecka efter EU:s utspel.
Anette Back Olsson i Lekvattnet i Värmland är hårt prövad och har råkat ut för så många vargattacker att hon kanske har svenskt rekord.

Vill behålla licensjakten 
– ​Det är väl positivt om politikerna hjälper oss som har problem med vargen, säger Anette Back Olsson om regeringens och Buchts idéer om skyddsjakt och utökad paragraf 28.
– ​Men det får inte ske på bekostnad av licensjakten, den måste vi också fortsätta med för att hålla ned antalet vargar.
Anette Back Olsson gillar förslaget att det inte ska behöva pekas ut någon speciell, skadegörande individ för att skyddsjakt ska beviljas.
– ​Jag tycker också att förslaget om att varg ska kunna skjutas om den kommer nära djur ska gälla även jakthundar. Kommer den tillräckligt nära ska man kunna ta bort den, säger Anette Back Olsson.
Jakt & Jägare gjorde ett webb-TV-reportage om Anette Back Olsson och hennes vargproblem i höstas. Se reportaget här.

Inget förtroende kvar
Susanne Tollman är drabbad djurägare i Helgbo i Insjön i Dalarna och hon är kluven till Buchts och regeringens nya förslag.
– ​Först tyckte jag att det lät som bra förslag, men nu är jag rädd att det blir skit av alltihop. Det slutar väl med att vi inte får någon licensjakt, sedan strular det till sig med förslagen om skyddsjakt och till slut har vi ingen vargjakt alls, säger Susanne Tollman.
– ​Det är så mycket hysch-hysch kring vargarna, att jag inte har något förtroende alls kvar för vargpolitiken, tillägger hon.

”Ska behandlas som räven” 
Walter Preiholt på Rörbo gård i Västmanland har drabbats hårt av vargen. Förra året slaktade han ut 217 tackor eftersom stora delar av hans betesmark ligger mot ett sjösystem som inte kan stängslas med så kallat rovdjursavvisande stängsel.
– ​Förslagen om utökad skyddsjakt är bra. Vargen ska behandlas precis som andra skadegörande djur, exempelvis rävar. Om de kommer nära gårdar med djur ska de skjutas, säger Walter Preiholt.

Varnar för konsekvenserna 
Men han misstänker att regeringens senaste utspel handlar om utökad skyddsjakt kommit till för att bringa lugn hos landsbygdsbefolkningen – och i regeringen. Han vill varna politikerna för vilka konsekvenser som väntar.
– ​Till slut kommer det att bli hundratals vargar som måste skjutas varje år, om stammen ska hållas nere. Frågan är hur länge regeringen kan räkna med att jägarkåren ställer upp gratis. Det är ett jättejobb som ska göras, säger Walter Preiholt.
Jakt & Jägare gjorde ett webb-TV-reportage om Rörbo gård och Walter Preiholt i höstas. Se reportaget här.