”Jägareförbundet försöker stävja eftersöksstrejken”

Vi ett möte med De5stora hävdade Jägareförbundets representanter att förbundet ”försöker stävja den pågående eftersöksstrejken”, något man tidigare förnekat.
– Vi har flera gånger påpekat för Jägareförbundet att det inte är bra att de motarbetar eftersöksstrejken då många medlemmar då väljer att hoppa av förbundet. Trots det väljer man att motarbeta strejken och dessutom på ett möte med vargvärnare.

Det säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen som är initiativtagare till eftersöksstrejken av trafikskadat vilt som inletts i protest mot regeringen vargpolitik.
Det är i minnesanteckningarna efter mötet med rovdjursrådet för De5stora från den 26 april som det står att Jägareförbundet försöker motverka eftersöksstrejken. I avsnittet om Jägareförbundet står det bland annat att: ”De försöker även stävja den pågående eftersöksbojkotten.”

Tre jägareförbundare
På mötet med De5stora deltog bland andra fem representanter för De5stora, två från Rovdjursföreningen, en från fäbodföreningen, en från Naturskyddsföreningen och en representant från LRF.
Från Svenska Jägareförbundet deltog Christina Nilson-Dag, Per Mellberg, och Kalle Johansson. Christina Nilsson-Dag var ordförande under mötet och Per Mellberg var justeringsman.
Under mötet redogjorde varje organisation för vad som var på gång och vad man sysslade med inom respektive organisation och det är under den punkten som Jägareförbundets representanter berättar att man ”försöker stävja den pågående eftersöksbojkotten””.
Olika företrädare för Jägareförbundet har tidigare hävdat att förbundet inte tagit ställning när det gäller eftersöksstrejken utan hävdat att det är polisen som försökt att motverka effekterna av eftersöksbojkotten.

Han vill inte uttala sig
Bland annat har polisen i vissa län gått ut och ”hotat” med att den som ansluter sig till strejken inte får komma tillbaka till eftersöksorganisationen den dagen strejken är över.
Jakt & Jägare ringde upp Per Mellberg som justerat protokollet för att få vet vad Jägareförbundets anser om eftersöksstrejken.
– Jag sitter inte med i Jägareförbundet centralt så jag vill inte uttala mig för hela förbundet. Jag sitter i styrelsen De5stora som den person jag är och representerar ingen organisation. I rådet sitter Christina Nilsson-Dag det är bättre du pratar med henne.  Det var en allmän diskussion om eftersöksbojkotten och i så fall var det Christina som sa det där, säger Per Mellberg.

Hon bill inte uttala sig
Christina Nilsson-Dag säger så här om skrivningarna om att stävja eftersöksbojkotten när Jakt & Jägare ringer upp.
– Ja, den som är bäst uppgraderad och följer den är Daniel Ligné, han följer det bättre än vad jag gör. Det utvecklas hela tiden saker i den frågan så det är bättre du talar med honom, säger hon.
Daniel Ligné, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägareförbundet, säger så här om förbundets linje beträffande eftersöksbojkotten.

”Slarvig minnesanteckning”
– Det är jätteenkelt, det är nog bara slarvigt skrivet i minnesanteckningarna. Vi lägger ingen värdering i om en eftersöksjägare vill hoppa av eller inte. Det enda vi kräver är att beslutet respekteras oavsett om man väljer att stanna kvar eller hoppa av. Men att vi som organisation inte kan stödja bojkotten är fullständigt solklart. Ur ett medlemsperspektiv så har vi inte medlemmarna stöd att stötta detta. Det är enskildas beslut om de vill hoppa av, säger Ligné.

• Men i anteckningarna står att förbundet ska stävja eftersöksbojkotten?

– Det får stå för den som skrivit protokoller. Vi arbetar inte för att stävja bojkotten eller för den delen att underblåsa den. Vi har medlemmarnas uppdrag att driva den här verksamheten och hittills har inte någon av våra 359 kretsar ställt upp på bojkotten.

Daniel Ligné menar att i vissa län har polisen sagt att om man stödjer strejken så åker man ut organisationen och då har Jägareförbundet som organisation förmedlat vad polisen sagt.
– Det uppfattas ibland att vi hotar eftersöksjägare och så är det inte utan vi beskriver bara vad polisen sagt, säger han.

• Men ni ska alltså inte motarbeta den?
– Nej men det är svårt när det är fler som vill in än vad som hoppar av och då uppfattas det som att vi motarbeter strejken, säger Daniel Ligné.

Från Svenljungagruppen är man inte glad över vad Jägareförbundets representanter sagt vid mötet med De5stora.
– Vi har påpekat flera gånger för Jägareförbundet att det inte är bra att de motarbetar eftersöksstrejken då många medlemmar då väljer att hoppa av förbundet. Trots det väljer man att motarbeta strejken och dessutom på ett möte med vargvärnare, Säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen.

”Värnarsidan har lyckats”
Han säger att de som arbetar med rovdjursfrågan utanför Jägareförbundet är besvikna över förbundets tjänstemän och beklagar att de inte förstår vargfrågan bättre.
– Att vara representant i en sådan här gruppering krävs en person med mycket stark integritet. Taktiken för värnarsidan har hela tiden varit att få jägareförbundets tjänstemän på sin sida. Jag kan bara konstatera att det har man lyckats väl med, säger Kjell Lennartsson.