Förslaget att förkorta vargjakten med två veckor kritiseras av Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.
Foto: Montage / critterbiz / Shutterstock.om / JRF Förslaget att förkorta vargjakten med två veckor kritiseras av Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

JRF-kritik mot kortad vargjakt

Jägarnas Riksförbund är skarpt kritiskt till länsstyrelsernas förslag att korta av vargjakten.
– Idiotiskt, jakten borde förlängas med 14 dagar istället, säger Henrik Tågmark, förste vice ordförande förbundet.

Om jakttiden ska ändras, så som tjänstemännen på länsstyrelserna vill, krävs en ändring i de föreskrifter som reglerar länsstyrelsernas rätt att besluta om exempelvis vargjakt.

Kan söka dispens
På Naturvårdsverket ska personalen under hösten göra en översyn av föreskrifterna. Men det arbetet rör en lång rad andra frågor och det är sannolikt att den föreslagna ändringen av jakttiden på varg inte hinner tas innan vinterns jakt startar.
– Vi har meddelat länsstyrelserna att de söka dispens för att korta jakttiden redan i vinter. Men någon sådan dispensansökan har inte kommit in ännu, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket.

Vill kunna visa EU
En av anledningarna till att jakttiden på varg föreslås kortas är att länsstyrelsernas personal vill ha mer tid på sig att inventera vargstammen.
Med jaktstart först den 15 januari kan inventeringen pågå 14 dagar längre.
– Då kan vi visa för EU att jakten är strikt kontrollerad och reglerad, sa Jonas Bergman, samordnare på viltfunktionen vid länsstyrelsen i Dalarna, i Jakt & Jägares webbupplaga på tisdagen.

Vill starta jakten 15 december
Förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, är skarpt kritisk mot länsstyrelsernas förslag.
– Vi har så ojämna snöförhållanden att stora delar av jakten mycket väl kan regna bort. Vi vill ha 14 dagars längre jakttid istället, så att jakten kan starta den 15 december, säger Henrik Tågmark.