Foto: Johan Boström & Shutterstock JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson tror att experternas slutsatser möjliggör för regeringen att ta beslut om att sänka referensvärdet för varg.

JRF-ordföranden: ”En ny syn på vargstammen”

Under ett seminarium i tisdags presenterade de båda oberoende, internationella experterna, som har fått i uppdrag att analysera om referensvärdet för varg i Sverige kan sänkas, resultaten av sina analyser.

Phil Miller, vid Conservation Planning Specialist Group i USA, och Nicolas Dussex, vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, anlitades av Naturvårdsverket förra våren för att var för sig analysera under vilka förutsättningar referensvärdet för varg i Sverige kan sänkas till 170 individer.

Intresset var stort bland forskare, vilthandläggare på länsstyrelser och intresseorganisationer när experternas vetenskapliga resultat presenterades under ett seminarium i tisdags. Det gick att delta digitalt eller på plats i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm.

En som var där var Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande Solveig Larsson.

Ungefär samma slutsats

– Experterna har använt olika simuleringsverktyg när de har gjort sina analyser, men de landar i ungefär samma slutsats – att det är viktigt att nya vargar vandrar in från Finland/Ryssland och ner till områden där den skandinaviska vargstammen lever om den ska kunna minskas, refererar hon.

Enligt en tjänsteman på Naturvårdsverket har den skandinaviska vargstammen utökats med sju invandrade vargar under de senaste 16 åren. Så en ny invandrad varg vart tredje år, eller tre vart tionde år, vilket är vad experterna anser behövs för att den skandinaviska vargstammen ska hålla sig livskraftig i ett hundraårsperspektiv, är ett rimligt mål.

– De senaste dryga tio åren har målet i förvaltningsplanen varit en ny invandrare vart femte år som får avkomma. Men enligt Phil Miller är det inte lika viktigt att invandrarna kommer med jämna intervall eller att alla förökar sig. Det jämnar, enligt honom, ut sig i det långa loppet, säger Solveig Larsson.

Livskraftiga vargar

Efter att ha lyssnat på presentationerna är hon hoppfull, eftersom hon upplever att synen på den skandinaviska vargstammen har förändrats.

– Tidigare har man pratat om att stammen är allvarligt hotad och skör. Och kraven på hur invandrade vargar skulle bete sig var striktare. Men Phil Miller, som har jobbat praktiskt bland annat med mexikansk varg, var tydlig med att de skandinaviska vargarna är livskraftiga, trots hög inavel, säger hon och tillägger.

– Det vi i JRF har sagt länge bekräftas mer och mer.

Redovisas i sommar

Analyserna som experterna har gjort kommer att ligga till grund för Naturvårdsverkets redovisning till regeringen, som har gett myndigheten i uppdrag att till i sommar utreda under vilka förutsättningar som referensvärdet för varg i Sverige kan sänkas närmare 170 individer, vilket en majoritet i riksdagen vill.

– Det ska bli intressant att få se vad Naturvårdsverket rapporterar. Att halvera antalet vargar är värdefullt för dem som lever nära och ständigt oroar sig för stora rovdjur. Och jag tror att experternas slutsatser möjliggör för regeringen att ta beslut om att sänka referensvärdet. Men vi får se, avslutar Solveig Larsson.