JRF välkomnar förslaget till regeringen att jägare ska kunna sälja kött från tio vuxna vildsvin eller 20 årsungar direkt till konsument. Dessutom föreslår Livsmedelsverket att trikin- och cesiumprover subventioneras till 100 procent.
Foto: JRF JRF välkomnar förslaget till regeringen att jägare ska kunna sälja kött från tio vuxna vildsvin eller 20 årsungar direkt till konsument. Dessutom föreslår Livsmedelsverket att trikin- och cesiumprover subventioneras till 100 procent.

JRF välkomnar vildsvinsförslag

Livsmedelsverket har idag överlämnat en rapport med förslag till regeringen om förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. Jägarnas Riksförbund, JRF, välkomnar verkets förslag att göra det möjligt för jägare att sälja begränsade mängder vildsvinskött direkt till konsument.

Förslagen i rapporten innebär bland annat att det blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att de fällda vildsvinen har passerat en vilthanteringsanläggning
Det kommer i så fall att räcka med att jägaren har genomgått en utbildning.
– Glädjande är att vi som jägarorganisation kommer kunna utbilda de som avser att sälja eller ge bort vildsvinskött. Dock är vår uppfattning att det hade räckt med att jägaren hade kunnat uppvisa ett godkänt trikinprov och cesiumprov i de områden som berörs av detta, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Tio vuxna vildsvin, eller 20 årsungar
Som privatperson kommer jägaren efter utbildningen att årligen kunna sälja köttet från tio vuxna vildsvin, alternativt 20 årsungar, direkt till konsument.
– Vi har länge arbetat med frågor för att underlätta jakten av vildsvin. Det har bland annat handlat om att få använda mörkersikten vid vildsvinsjakt och åtelkameror. Båda dessa saker har vi nu lyckats få tillståndsbefriade. I det stora hela är detta en enorm framgång för Jägarnas Riksförbund, som jobbat hårt för dessa förenklingar, förklarar Mikael Hultnäs.

Slipper betala för trikin- och cesiumprov
– Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt besluta om förslagen i rapporten. Genomförs dessa förenklingar är vi väldigt nöjda, tillägger han.
Det föreslås även att trikin- och cesiumprover subventioneras till 100 procent.
– Även detta är en fråga som JRF länge har jobbat med och vi nu ser bär frukt, säger Mikael Hultnäs.