Kampanj mot viltolyckor

I morgon, 27 september, startar Nationella Viltolycksrådets kampanj om viltolyckor. Avsikten är att få bilister att bli mer försiktiga och att sprida information om hur man går till väga om olyckan ändå är framme.

– Bilisterna måste ta viltvarningsskyltarna på allvar och bli mera uppmärksamma så att man så att säga vidgar sina vyer och spanar av vägen och dess omgivning när man passerar en varningsskylt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet.
En annan viktig kunskap som Viltolycksrådet vill sprida är att alla viltolyckor ska polisanmälas och att olycksplatsen ska märkas.
Kampanjen pågår en vecka framåt i form av utdelning av informationsmaterial vid trafikkontroller, köpcentra och andra större mötesplatser. Särskilda kampanjskyltar kommer att sättas upp vid vissa olycksdrabbade vägavsnitt och i en del polisdistrikt blir det också extra fartkontroller längs de farligaste vägarna.
Mer information finns här.