En kort pipa kräver tillstånd, gränsen går vid 48 centimeter.
Foto: Mostphotos/Tatiana Epifanova En kort pipa kräver tillstånd, gränsen går vid 48 centimeter.

Kapade hagelbössa dömdes för vapenbrott

Dagsböter för vapenbrott blev påföljden för en 75-årig man som kapade kolv och pipa på sitt hagelgevär. Det hela uppdagades i samband med att det började brinna hemma hos mannen.

Det är Dagens Juridik som rapporterar om 75-åringen som först friades av Helsingborgs tingsrätt och sedan fälldes av hovrätten.
I samband med en brand i hans hem frågade polisen om han förvarade något vapen inomhus.
Han visade då ett hagelgevär som lindats in i en handduk och en plastpåse och lagts i ett vapenskåp.
Mannen hade kapat kolv och pipa på vapnet och Helsingborgs tingsrätt fastslog att ett vapentillstånd kan upphöra om någon förändrar ett vapens funktions- eller verkningsgrad i stor utsträckning.

För kort pipa
Tingsrätten hänvisade till dåvarande Rikspolisstyrelsens allmänna råd. I dem konstateras att det krävs tillstånd ”om pipan förkortas så att den efter ändringen blir kortare än 48 centimeter”.
75-åringens vapen hade en piplängd på 35,5 centimeter.
Dessutom menade rätten att det faktum att mannen har avlagt jägarexamen och under lång tid jagat och ägt vapen talar för att han borde ha kunskap om regelverket.

I god tro
Men tingsrätten ansåg att det trots allt var oklart vad mannen fått lära sig i samband med sin jägarutbildning och att det inte var ställt utom rimligt tvivel att han handlat i god tro.
Därför friades han.
Hovrätten över Skåne och Blekinge gick inledningsvis på tingsrättens linje och menade att det inte är bevisat att 75-åringen förstått att han inte haft rätt att inneha vapnet efter att ha modifierat det.

Plikt att undersöka
Men hovrätten menade också att 75-åringen ändå borde ha undersökt villkoren för vapenlicenser. Rätten tog också ledning av ett rättsfall från Högsta Domstolen, HD, som avgjordes 2016.
I det rättsfallet fastslogs att en bilförare måste ta reda på vilka regler som gäller i trafiken. En liknande undersökningsplikt bör, enligt domstolen, gälla för vapen.
Mannen dömdes därför för vapenbrott och ska betala 80 dagsböter om 130 kronor.