Kastrerade tikar får försäkringsrabatt

Folksam har kommit med en ny försäkringsrabatt för kastrerade tikar som ska minska förekomsten av livmoderinflammation.
I Sverige drabbas nästan ar fjärde tik av livmoderinflammation före tio års ålder. Genom kastration undanröjs risken för tikar att drabbas av livmoderinflammation (pyometra).

Genom att erbjuda tio procents rabatt på kastrerade tikars livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring hoppas Folksam kunna bidra till att färre tikar drabbas.

Livmoderinflammation kan beskrivas som hundsläktets stora ”kvinnosjukdom” och forskning från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar att vissa raser drabbas upp till 50 procent av tikarna av sjukdomen. I värsta fall kan den leda till att tiken avlider.

En så hög grad av insjuknade hundar innebär utöver lidandet för hundarna också stora skadekostnader för Folksam, som erbjuder djurförsäkringar för bland annat hundar. Den vanligaste och effektivaste behandlingen av livmoderinflammation är en operation där man avlägsnar tikens äggstockar och livmoder.

Fler ska kastrera sina tikar

Genom rabatten hoppas Folksam att fler hundägare ska kastrera sina hundar i förebyggande syfte.

– Vi vill premiera de hundägare som bidrar till att förhindra lidande samt att hålla skadekostnaderna nere genom att låta kastrera sina tikar. Risken för tikar att drabbas är så pass hög att fler borde överväga kastration, säger Monica Karlsson, marknadsansvarig på hund hos Folksam.

Traditionen att kastrera friska tikar är vanligare utanför Norden än i Sverige där endast sju procent av tikarna kastreras. I Australien kastreras över 50 procent av alla tikar och i USA så många som 85 procent.

De hundägare som låtit kastrera sina tikar får en sänkning med tio procent på sin premie på livförsäkringen och veterinärvårdförsäkringen.