Åmåls kommun upplåter, åtminstone sedan 1980-talet, 130 hektar mark till kommunpolitiker och företagsledare för gratis jakt.
Foto: Ronny Johansson/Mostphotos Åmåls kommun upplåter, åtminstone sedan 1980-talet, 130 hektar mark till kommunpolitiker och företagsledare för gratis jakt.

Kommunens gratisjakt upprör i Åmål

Värd stora summor efter minst 30 år

Har kommunpolitiker och företagsledare fått gratisjakt av Åmåls kommun i över 30 år, eller har de bara gjort kommunen en tjänst? En politisk strid har blossat upp om jakten på Åmåls kommuns tätortsnära mark.

Åmåls kommun upplåter gratis 130 hektar mark i Hanebolsskogen, nordväst om Åmål, för jakt till ett jaktlag. Åtminstone sedan 1980-talet har kommunpolitiker och företagsledare med uppdrag för kommunen varit med i jaktlaget, rapporterar SVT Nyheter Väst.
Det handlar om tätortsnära mark, där det finns löpspår och fotbollsplaner, och därför har jaktlaget drivit över viltet på angränsande privat mark och ibland skjutit djuren där.

”De har utfört en tjänst”
– Vi har inte sett det som regelrätt jakt. Vi har sett det som att de har utfört en tjänst åt oss, helt enkelt. De har hållit motionsspåren fria från älgar som kan hota motionärerna. Vi har inte tänkt i de termerna att de har jagat, säger Björn Wennerström, tillförordnad enhetschef för plan och fastighet på Åmåls kommun.
Ändå har kommunen varnat för just älgjakt i Hanebolsskogen på sin egen Facebooksida.
SVT Nyheter Väst har begärt ut alla jakträttsavtal som kommunen har och kunnat konstatera att andra jaktlag betalar 2 000–4 000 kronor per år för motsvarande yta. Vad gäller Hanebolsskogen finns bara en muntlig överenskommelse – men kommunen vet inte mellan vilka personer.
– Självklart är det inte bra, men i mindre kommuner är det inte ovanligt att det fungerar på det viset, säger Björn Wennerström till SVT Nyheter Väst.

Kritisk till kommunens agerande
Oppositionspolitikern Thomas Lindström är kritisk till kommunens agerande. Det innebär att kommunen kan ha gått miste om hundratusentals kronor.
– En del får göra vad de vill, andra får betala för det. Det är nästan korruption om man får vissa fördelar av kommunen, säger han.
Han påpekar också att om jaktlaget inte jagar utan gör kommunen en tjänst, borde jägarna vara i Hanebolsskogen året runt och driva bort älgar, inte bara när det är jaktsäsong.
Nu inväntar Thomas Lindström nästa fullmäktigesammanträde i Åmål.
– Jag har skickat in en motion och en interpellation, så vi får se om den kommer upp, säger han.

Har startat en översyn
Björn Wennerström, tillförordnad enhetschef för plan och fastighet i Åmåls kommun, förklarar att kommunen har startat en översyn över sina avtal och överenskommelser.
– Vi får ta en diskussion med länsstyrelsen om det här området ska tas ur älgjaktsområdet. Helt klart är att vi ska skapa reda i det här och få likvärdiga villkor som vi har på andra håll, säger han.