Trolle Ljungby gods i Skåne har världsberömda guldbockar. Det fälls hundratals dovvilt, mufflon och vildsvin. Efter en konflikt är det godsets jägare Linus Larsson som ska driva jakten i ett eget bolag. Arrendet är en femtedel av vad jakträtten på gods kan kosta.
Foto: Mostphotos Trolle Ljungby gods i Skåne har världsberömda guldbockar. Det fälls hundratals dovvilt, mufflon och vildsvin. Efter en konflikt är det godsets jägare Linus Larsson som ska driva jakten i ett eget bolag. Arrendet är en femtedel av vad jakträtten på gods kan kosta.

Konflikt om jakten på Trolle Ljungby

En schism om hur jakten på Trolle Ljungby gods i nordöstra Skåne ska bedrivas har lett till att den tidigare utpekade arvtagaren Carl-Fredrik Wachtmeister petats ur godsets styrelse. Den nuvarande fideikommissarien, greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, har samtidigt valt att arrendera ut jakträtten på huvuddelen av Trolle Ljungbys 12 000 hektar stora marker till godsets jägare Linus Larsson, som ska driva jakten i ett eget bolag.

Carl-Fredrik Wachtmeister, som är syskonbarnbarn till nu 96-årige Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, har sedan 2007 varit suppleant i styrelsen för Trolle Ljungby AB. Han har setts som den naturlige arvtagaren till den stora egendomen på gränsen mellan Skåne och Blekinge.

Slog ned som en bomb
Därför slog det ned som en bomb när Kristianstadsbladet i somras avslöjade att greve Trolle Wachtmeister, som för övrigt är den enda ordinarie ledamoten i styrelsen, meddelade Bolagsverket att Carl-Fredrik Wachtmeister lämnat sin suppleantpost i styrelsen och ersatts av 74-årige överhovmästarinnan Edel Kristine von Blixen-Finecke.
Greve Trolle-Wachtmeisters framlidna hustru, Alice Trolle-Wachtmeister, var för övrigt själv överhovmästarinna.

Jakten viktig på det viltrika godset 
Ingen av de inblandade parterna har velat kommentera orsakerna till att Carl-Fredrik Wachtmeister petats ur styrelsen och därför sannolikt också som arvtagare till Trolle Ljungby gods. Samstämmiga uppgifter gör dock gällande att jakten på det viltrika godset spelat en viktig roll i den infekterade tvisten. Det är ingen hemlighet att greve Trolle-Wachtmeister och Carl-Fredrik Wachtmeister haft helt olika uppfattningar om hur inte minst jakten på Trolle Ljungby ska bedrivas i framtiden.

Får ensamrätt på rådjuren
Detta har fått till följd att greve Trolle-Wactmeister, som själv har ett grundmurat jaktintresse, valt att i två olika avtal, båda löper på 20 år, arrendera ut jakträtten på huvuddelen på Trolle Ljungbys marker till godsets nuvarande jägare Linus Larsson.
Enligt Kristianstadsbladet får Linus Larsson i det ena avtalet ensamrätten till all rådjursjakt på godsets 12 000 hektar stora marker för en årlig avgift på 100 000 kronor.

Allt klövvilt på hälften av marken
Det andra avtalet gäller jakträtten på de cirka 6 000 hektar mark som ligger norr om E22. Här får Linus Larsson ensamrätten till all jakt efter älg, kron- och dovvilt, mufflon, vildsvin samt rådjur.
Avgiften är satt till 600 000 kronor, vilket alltså motsvarar 100 kronor per hektar för de viltrika markerna på Ryssberget. För ytterligare 5 000 kronor per månad disponerar han då också jaktstugan Axeltorp med tillhörande ekonomibyggnader och viltslakteri.
Som jämförelse är 300-500 kronor per hektar vanliga arrendeavgifter på många andra skånska gods.

Hundratals klövvilt fälls
I den viltförvaltningsplan som bifogats jakträttsavtalen uppskattas den årliga avskjutningen till 50-100 rådjur, 100-200 dovvilt, 4-12 kronvilt, 50-100 mufflon och 200-350 vildsvin.
Eftersom ingen på Trolle Ljungby velat kommentera turbulensen kring arvtagaren, och jakten, är det oklart hur den framtida jaktverksamheten kommer att bedrivas. Mycket pekar dock på att jakten kommer att bedrivas affärsmässigt och i liknande omfattning som i dag med tonvikt på drevjakter på klövvilt, troféjakt på dovhjort och råbock samt eventuellt också fågeljakter.

Berömda guldbockar
Råbockarna på godsets marker, som har gräns till den skånska östkusten, är världsberömda. Inte minst tyska troféjägare har här skjutit många imponerande guldbockar under årens lopp. Därför har jakten på Trolle Ljungby också omsatt stora summor pengar.
Jakt & Jägare har sökt yrkesjägaren Linus Larsson för en kommentar, men inte lyckats nå honom.