Bergvik Skog Väst vet nu vilka marker som tas över av vilka bolag.
Foto: Bergvik Skog Bergvik Skog Väst vet nu vilka marker som tas över av vilka bolag.

De tar över Bergvik Skog Västs marker

Det är nu klart vilka nya ägare som tar över Bergvik Skog Västs tidigare markinnehav. De nya ägarna hoppas att till sommaren kunna erbjuda nya jakträttsavtal som berör 20 000 jägare i främst Norra Mellansverige och Mellersta Norrland.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om att tiotusentals jägare i höstas sades upp från Bergvik Skogs marker.
Orsaken var den pågående omstruktureringen av Bergvik Skog. Bland andra Stora Enso Skog, FAM (Wallenbergsstiftelserna), Länsförsäkringar samt ett konsortium av ägare som består av Kåpan, Tredje AP-fonden, AB Karl Hedin, Persson Invest och Tham Invest ska ta över ägandet av markerna.

Har informerat gemensamt
Nu har arbetet kommit så långt att Bergvik Skog Väst kan säga vilka marker som tas över av vilka bolag. En detaljerad sådan karta kan du se ovan och här.
De nya skogsägarna har dessutom gemensamt gått ut till samtliga gamla jakträttsinnehavare på Bergviks Skog Västs marker och informerat om saken, samt meddelat att man hoppas kunna erbjuda nya jakträttsavtal till sommaren.

Kan bli förändringar
De enda detaljbesked som de nya skogsägarna hittills har lämnat är att de jägare som har haft jakträttsbevis inom viltvårdsområden kommer att erbjudas nya avtal och att det sker en översyn och kan komma att bli en del förändringarna i de avtal som skrivs med vanliga jaktlag.
Vad det betyder i det enskilda fallet återstår alltså att se.
– Vi vill i görligaste mån ge lugnande besked till jägarna, även om vi fortfarande inte vet i detalj hur avtalen ska se ut och exakt när vi kan skriva under dem. Det har att göra med när vi formellt tar över markägandet, säger Michael Larsson.

Nya avtal tidigast i maj
Tidigare var han nyttjanderättschef på Stora Enso Skog och även ansvarig för viltförvaltning och jakträttsupplåtelser på Bergvik Skog och Stora Enso, som tar över cirka 70 procent av Bergvik Skog Västs markinnehav.
Nu säger han också:
– Jag tror att den allra tidigaste tidpunkten för nya avtal kan bli i maj i år, men givetvis hoppas jag att vi kan lämna mer information så tidigt som möjligt. Jag har full förståelse för att jägarna vill veta hur deras jakt ska se ut nästa år.